Boerderij Peekhof op nominatie voor de sloop

De gemeente kocht het perceel van Jan Peek in maart 2010 vanwege de grootschalige woningbouwplannen ten westen van Odijk. Dat was voordat de economische crisis op ons land neerdaalde. Onder de noemer 'een Nieuwe wijk voor Odijk' zouden hier 1000 woningen worden gebouwd.

Toen deze plannen afketsten, besloot het college deze grond te benutten voor het geval dat de Parallelweg zou worden gebruikt voor de oostelijke aansluiting voor Houten op de A12, en het bedrijventerrein dat sommige politieke partijen ambieerden. De Parallelweg zou in dit geval om Kassing worden gelegd om uit te komen bij het gemeentehuis.

De gemeente heeft nog een idee op de plank liggen, en dat is een pilot waarbij particulieren worden uitgenodigd om op deze locatie woningbouw te ontwikkelen. Dit plan staat in de ijskast, totdat er een definitief besluit ligt over bovengenoemde oostelijke aansluiting, want het is nog niet zeker dat het huidige idee van een rechtstreekse aansluiting op de A12, door Rijkswaterstaat wordt toegestaan.

Asbest

Peek had de boerderij nog tot najaar 2014 in gebruik. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat bij een recentelijke inspectie is gebleken dat panden van de Peekhof onveilig zijn. Er zit bijvoorbeeld ook asbest in de schuren. Om die reden heeft het college op 28 april besloten om alle gebouwen op het perceel te slopen. Deze sloop wordt momenteel voorbereid en het tijdelijke bewoning wordt opgezegd. Sinds januari van dit jaar heeft de gemeente Ad Hoc Leegstandsbeheer ingeschakeld om zo te voorkomen dat de boerderij wordt vernield of gekraakt. Zodoende wordt het woonhuis momenteel bewoond door een kunstenaar. Deze zal de wacht worden aangezegd. De sloop van de opstallen wordt betaald uit het potje voor het woningbouwproject Odijk-west.

Boomgaard

Vervolgens zullen de agrarische gronden worden verpacht, het gaat om 7 hectare grond en hiervoor hebben zich inmiddels 5 belangstellenden gemeld. Dit gaat de gemeente jaarlijks 3500 euro opleveren. Ook vindt er overleg plaats met Reinaerde (die ook Het Burgje en de sportvelden onderhoudt) over het beheer van de boomgaard, zodat daar geen zooitje ontstaat nadat de gebouwen zijn gesloopt. De gemeente zou graag zien dat Reinaerde het beheer samen met particulieren gaat uitvoeren en oppert de suggestie om de fruitbomen te laten adopteren. (KJ)