• Agnes Corbeij

Bieb krijgt plank voor laaggeletterden

Eijbertsen: 'Steeds meer gemeenschapshuis'

Agnes Corbeij

BUNNIK Een jaar geleden kwam vanuit de bibliotheek in Bunnik het initiatief om een plank in te richten met boeken voor volwassenen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Deze woensdag is het zover. Wethouder Eijbersen opent de plank, 'het taalpunt', officieel. De boeken zijn geschikt voor iedereen die moeite heeft met de Nederlandse taal, allochtoon of autochtoon.

Elly Beumer, coördinator van de bibliotheek in Bunnik: "Ik hoorde een jaar geleden dat er in Zeist en Bilthoven goede ervaringen waren met deze collectie boeken voor laaggeletterden. Wij horen mij dezelfde overkoepelende organisatie, namelijk IDEA, dus kunnen we ook gebruik maken van deze collectie. Ik wilde weten of er behoefte aan zou zijn bij ons. Daarom benaderde ik Mariska."

SAMENSPRAAK Mariska Reijmerink is coördinator van Samenspraak, onderdeel van Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik. Deze stichting verzorgt taalontwikkeling voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Mariska zorgt ervoor dat ze allemaal een taalcoach krijgen, die de Nederlandse taal met ze oefent. Regelmatig bezoek aan de bibliotheek is daar onderdeel van. De vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen gratis lid worden van de bibliotheek.

Maar Mariska is ervan overtuigd dat niet alleen vluchtelingen gebruik zullen maken van deze nieuwe collectie in Bunnik. Mariska: "Overal zijn laaggeletterden. Ook onder autochtonen, ook in Bunnik. Met deze boeken kunnen zij werken aan hun leesvaardigheid. Als je niet alles kunt lezen, maakt dat je kwetsbaar. Ik begrijp zelf al niet eens alle brieven die ik krijg, zoals mijn factuur van KPN."

TAALPUNT Bea Rigter van IDEA Cultuur heeft het initiatief verder opgepakt, in samenwerking met Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik en met een bijdrage van de gemeente van 4000 euro per jaar. Zij heeft ervoor gezorgd dat de collectie ook in Bunnik beschikbaar komt. Op woensdag 20 januari wordt het 'taalpunt' geopend door wethouder Jorrit Eijbersen.

Eijbersen: "Ik vind het om te beginnen mooi om te zien hoe de bibliotheek van Bunnik steeds meer tot een gemeenschapshuis uitgroeit en gericht aansluit op de behoeften en initiatieven vanuit de lokale samenleving. In dit geval heeft vooral Vluchtelingenwerk Bunnik aangegeven dat er ook in onze gemeenschap behoefte was aan een lokaal Taalpunt."

Hij vervolgt "Ik ben enthousiast over het initiatief en steun het graag. Omdat het draagvlak in onze samenleving heeft, maar vooral ook omdat het Taalpunt mensen helpt nog beter zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dat doet het door zowel een fysieke als digitale plek te creëren met lees- en leermaterialen op verschillende niveaus voor mensen die beter Nederlands willen leren lezen, spreken en schrijven."

NIETS BEKEND "Er is mij niets bekend van een verzoek van de bibliotheek Bunnik aan de gemeente. De bibliotheek van Bunnik en Zeist zijn beide onderdeel van Bibliotheek Idea. Bunnik heeft zich om praktische redenen in 2015 aangesloten bij het Taalhuis Zeist, dat Bibliotheek Idea met zeven alliantiepartners in Zeist had opgericht."

ETHIOPIË Hailaf Tamiru komt oorspronkelijk uit Ethiopië en woont sinds twee jaar in Bunnik. "In de bibliotheek lees ik nu kinderboeken en thuis lees ik de krant. De woorden die ik niet begrijp zoek ik op in het woordenboek, of ik vraag het aan mijn taalcoach. Ook doe ik voorbeeldexamens van de inburgeringscursus. Over een maand doe ik examen." Hailaf zou graag volwassenboeken lezen, omdat die beter aansluiten bij haar belevingswereld. Na de inburgering begint Hailaf aan een MBO opleiding. "In Ethiopië was ik verpleegster. Dat zou ik graag weer doen."

De gemeente investeert €4.000 per jaar in Taalhuis en Taalpunt. Overigens loopt dit formeel via de begroting van de Gemeente Utrecht (centrumgemeente).