• Huidig gebodsbord op De Gaarde

    Jan Luidens

Bezwaar tegen route vrachtverkeer

BUNNIK Enkele bewoners van De Gaarde en Provincialeweg hebben een bezwaar aangetekend bij de gemeente over de verplichte rijrichting voor vrachtverkeer in de JF Kenneylaan. Ze vinden de door de gemeente genomen maatregelen niet effectief.  Bewoners vinden dat (zwaar) vrachtverkeer, zowel komend vanaf de Provincialeweg als komend vanaf de Camminghalaan /J.F. Kennedylaan, geheel geweerd zou moeten worden. De Gaarde biedt met zijn smalle fietsstroken onvoldoende bescherming voor fietsers vinden ze. Het vrachtverkeer vanaf het winkelcentrum kan volgens hun idee geleid worden naar de 'veel betere kruising' bij de Van Zijldreef.

Ze vragen de gemeente naar hun plannen te kijken.