• Leerlingen van de Delteykschool bezoeken de Romeinententoonstelling op Fort Vechten

    Kees Linnebank
  • Leerlingen van de Delteykschool bezoeken de Romeinententoonstelling op Fort Vechten

    Kees Linnenbank

Bezoek aan de Romeinen

BUNNIK De leerlingen van groep 5 en 6 van de Delteykschool uit Werkhoven hebben als onderdeel van het educatief programma van Kunst Centraal de Romeinententoonstelling bezocht in het Waterliniemuseum Fort bij Vechten. Bij wijze van uitzondering mochten zij deze keer hun ouders meenemen naar de les en samen opdrachten maken. Kunst Centraal en Landschap erfgoed Utrecht bieden 10 jaar op scholen het Cultuurprogramma aan. Om dat te vieren mochten de ouders mee.

Josian Stikkelbroek

Het is 9.00 uur in de morgen en erg koud. Vol enthousiasme komt groep 5 van de Delteykschool uit Werkhoven aan op het fort. De kinderen en zeven ouders worden ontvangen door archeoloog Hans Doornweerd. Voor deze gelegenheid heeft hij zich gekleed als de Romeinse soldaat Barber. Hij draagt een bril, maar die komt niet uit de Romeinse tijd, zegt Barber. Zijn helm verhuist al snel naar het hoofd van een van de jongetjes en twee meisjes mogen samen de speer dragen.

Het fort waar zij nu staan is niet het Romeinse fort. Uit archeologische vondsten is gebleken dat er vroeger een Romeins fort heeft gestaan. De kinderen en de ouders mogen straks ook zelf archeologisch onderzoek doen. De klas heeft op school het lesprogramma van Kunst Centraal gevolgd. De Romeinse jongen Sem stuurde ansichtkaarten naar de klas. Sommige dingen die hij schreef waren waar en andere niet. De leerlingen konden door middel van bronnenonderzoek achterhalen welke informatie wel klopte. Zo werden zij uitgedaagd om aan waarheidsvinding te doen.

De groep weet al veel van de Romeinen af. "Juf, Ferron had alles goed". De ouders en kinderen onderzoeken vragen over diverse personages in de expositie. Zo komen zij meer te weten over het leven in het fort en de vicus, de nederzetting bij het kamp. Je kon daar bijvoorbeeld werken als schoenmaker of als bediende.

Tot slot mag ieder zelf archeologisch onderzoek doen. De ouders doen ijverig mee met het invullen van de werkbladen. Een stuk hout verschijnt op tafel en wordt geanalyseerd. Het blijkt een paal te zijn geweest. Daar kon je je bootje aan vastleggen als je de oversteek naar het fort maakte om wat te ruilen. Dat is een meerpaal en zo neemt juf Kirsten de gelegenheid te baat om ook de woordenschat uit te breiden.

Kunst Centraal biedt een educatief programma en een kunstprogramma aan op alle scholen in Bunnik. "Wij willen kinderen kennis laten maken met hun eigen omgeving. In Bunnik hebben we de unieke situatie dat we castellum en de vondsten uit de vicus bij de hand hebben en dat we de Limes kunnen laten zien. Zo leer je iets niet alleen uit de geschiedenisboekjes, maar je kunt het ook laten zien. Laten zien dat ze hier waren", aldus Roos Goossens van Kunst Centraal. Je maakt het tastbaar en je kunt de scherven nu nog vastpakken.

De Limes is een van de acht programma's die Kunst centraal aanbiedt op de scholen in Bunnik. Voor meer informatie zie www.Kunstcentraal.nl.

Op 18 april organiseert Kunst Centraal een bijeenkomst over mediacreativiteit voor leerkrachten en belangstellenden bij IDEA in Soest.