Bestemmingsplan De Gaarde krijgt goedkeuring gemeenteraad

Allereerst kwamen er 3 insprekers aan het woord. De projectontwikkelaar legde uit hoe het aantal parkeerplaatsen tot stand was gekomen, en dat voor de privacy de balkons van matglas worden voorzien en dat de coniferenhaag kan blijven staan. Eén van de bezwaarmakers was onaangenaam verrast geweest over de toon van irritatie waarmee de gemeente de zienswijze had weerlegd. En dat hij uit de krant had moeten vernemen dat zijn zienswijze ongegrond was verklaard, was ook niet zo'n beste beurt voor de gemeente. Een andere bezwaarmaker maakt zich zorgen over het parkeren, en vindt het gebouw te hoog en niet passen bij het dorpse karakter.

Wethouder Rob Zakee (P21) zei het een mooi plan te vinden, omdat het voor de doelgroep senioren is beoogd en dat geeft een goede draai aan de vergrijzingsproblematiek in deze gemeente. De wethouder was wel geraakt door de opmerking over de toonzetting van de beantwoording van de zienswijze, dus daar gaat hij lering uit trekken.

Klaas Maijer (Liberalen) ziet het bouwproject ook als een positieve impuls, het zal de doorstroming stimuleren. Ook het CDA toonde zich verheugd met uitbreiding van deze woonvorm voor ouderen. Ook P21 vindt het een goede oplossing voor De Gaarde, zeker omdat Bunnik zo niet met een braakliggend terrein te maken krijgt. Dat het plan ruimte biedt voor zowel sociale huur als luxe koop is een pré.

Op aangeven van raadslid Henny Mourits (P21) wordt er nog nader gesproken over de 12 parkeerplaatsen aan de Kennedylaan. Het zou veiliger kunnen zijn om die aan de andere kant van de stoep te situeren. Zowel de wethouder, als de projectontwikkelaar, zeiden bereid te zijn op dit punt een betere oplossing te onderzoeken. (KJ)