• In juni zag de Begroting er rooskleuriger uit en deelde wethouder Jorrit Eijbersen gebak uit

    Kuun Jenniskens

Begroting valt 1 miljoen lager uit

ODIJK In juni leek de Begroting voor 2019 nog met 4 ton positief af te sluiten. Afgelopen donderdag bleek bij de presentatie van de Begroting door financieel wethouder Erika Spil (P21), dat dit bedrag inmiddels flink naar de min is gezakt. De begroting laat een verlies zien van 560.000 euro - dat is een verschil van bijna 1 miljoen euro.

Kuun Jenniskens

Wat is er aan de hand? De ambtenarensalarissen zijn gestegen en de inkomsten van de onroerend zaakbelasting zijn gedaald. Ook heeft de gemeente mensen in dienst die zich bezighielden met bouwprojecten, maar er zijn momenteel geen bouwprojecten op initiatief van de gemeente. Deze ambtenaren blijven in dienst, maar hun uren kunnen niet meer worden toegeschreven aan een bouwproject. Deze ontwikkelingen kosten samen 182.000 euro.

Ook wordt er zo’n 4 ton extra uitgegeven aan salarissen voor nieuwe mensen. De gemeentelijke organisatie heeft een aantal jaar flink bezuinigd, eerder had de gemeenteraad al gezegd dat dit te fors is geweest. Met de investering in nieuwe ambtenaren komt de Begroting uit op een tekort 387.500 euro.

Maar er is meer. Ook het nieuwe collegeprogramma kent een aantal ambities en die kosten ruim 2 ton. Hiermee komt het verlies voor volgend jaar uit op 560.000 euro.

Deze tekorten worden uit de Algemene Reserves gehaald - dat is de spaarpot van de gemeente. Begin dit jaar was er nog 10,5 miljoen aan vet op de botten, dit bedrag slankt met deze Begroting en deze ambities verder af naar 7,7 miljoen.

De Begroting wordt op donderdag 8 november door de gemeenteraad behandeld.