Begroting 2018 sluit op het nippertje positief, financiële dip op komst

Kuun Jenniskens

ODIJK Wethouder Erika Spil (P21) presenteerde donderdag tijdens het Open Huis de Begroting voor 2018. Die komt 79.800 euro in de plus uit. "Op een begroting van 32 miljoen is dat niet veel, dus dit laat weinig ruimte voor nieuwe structurele uitgaven", gaf Spil als waarschuwing aan de gemeenteraad mee.

 

De wethouder gaf nog een andere reden om in deze Begroting weinig nieuwe uitgaven op te nemen: "Dat heeft ook met de verkiezingen te maken. Wij willen niet dat onze keuzes van nu een nieuw college beperkt in hun ambities."

Ook wil het college niet vooruitlopen op de raadsbrede motie van maart dit jaar, over substantiële woningbouw in de gemeente - die eind december op de agenda staat. Dan neemt de raad een besluit over de uitvoering van deze grote woningbouwopgave bij Odijk.

LASTIG De financieel wethouder gaf aan dat het lastig rekenen is geweest: "Gezien de lange kabinetsformatie ligt alles nu stil in Den Haag. Waarschijnlijk weten we pas bij de meicirculaire hoe de cijfers er voor 2018 uitgaan zien."

TEGENVALLERS De Begroting voor 2018 kent tegenvallers. Zoals bij Reiniging Midden Nederland (RMN). Daar moet elk jaar structureel 140.000 euro meer heen. Spil zegt dat het bedrijf de opdracht heeft gekregen te bezuinigen. Het college geeft ook een winstwaarschuwing af voor kosten rondom de Omgevingswet en ontwikkelingen binnen de ICT - de financiële gevolgen hiervan zijn pas in juni volgend jaar duidelijk. Ook is er minder binnengekomen dan verwacht aan eigen bijdragen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Het meerjarenperspectief ziet er niet direct goed uit. In 2019 kampt Bunnik met een Begrotingstekort van 92.700 euro - het college noemt dit een 'financiële dip'. Wethouder Spil hoopt dat dit bedrag ten positieve gaat veranderen als de Rijksoverheid weer geld gaat uitgeven.

SPAARPOT Op de Algemene Reserves - de spaarpot van de gemeente - teert de gemeente dit jaar wat in. Die zakt van 12,3 miljoen naar 10,5 miljoen. Dit heeft voor een groot deel te maken met rente die niet meer wordt toegevoegd aan de reserves, maar die in de gewone Begroting blijft staan (89.000 euro). Wethouder Spil: "Als er geen bouwprojecten volgen dan zijn er verder weinig andere inkomsten."

RAAD Op donderdag 2 november is het Begrotingsraad, de avond begint om 19:30 uur.

© 2014 Penthion