• Das Tier van Armando staat bij de ingang van het Fort.

    Agnes Corbeij

Beeldentuin op het fort

BUNNIK Fort Rijnauwen en het Museum Oud Amelisweerd versterken elkaar met een beeldentuin op het fort. Ook stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen is blij met de beeldentuin.

Agnes Corbeij

Fort Rijnauwen heeft verschillende kanten. Meeusen, projectleider locatieontwikkeling bij Staatsbosbeheer: "Het fort is ooit gebouwd als vechtmachine en er zijn vreselijke dingen gebeurd. Maar de meeste mensen kennen het fort tegenwoordig als een prachtige rustige natuurplek." De natuur heeft de historie grotendeels verstopt. Schootvelden zijn begroeid en het fort is lang niet overal als zodanig te herkennen.

JONGE MANNEN Stichting Herdenkingsmonument Fort bij Rijnauwen heeft als doel om de geschiedenis van het fort niet geheel te laten overwoekeren. Janneke Schermers, voorzitter: "Er zijn hier in de Tweede Wereldoorlog vele jonge mannen gefusilleerd en dat herdenken we elk jaar precies op de plek waar dat gebeurde. Wij houden het monument schoon en voorkomen daarmee dat de geschiedenis wordt overwoekerd."

Ook Armando, wiens kunst in MOA te zien is, wil de geschiedenis niet verbergen. Hij beschrijft het belang van kunst onder meer zo:  "De kunst is er ook om ervoor te zorgen dat het kwade van mensen niet overwoekerd wordt door de natuur." Schermers: "De beelden van Armando dragen daarmee bij aan onze missie."

Myranda van den Hoogen, coördinator projecten en processen bij MOA: "We gaan rondleidingen geven langs de beelden. We vertellen over de kunst, maar uiteraard ook over de link met het fort en de geschiedenis daarvan." Staatsbosbeheer blijft de gebruikelijke rondleidingen geven en zal daarbij ook kort ingaan op de beelden van Armando. De beelden blijven staan tot 1 oktober.

HERDENKING Ze staan er dus ook op 4 mei, tijdens de dodenherdenking. Schermers: "We hebben wel aangedrongen op vrij zicht op het monument, zodat men als nabestaande of geïnteresseerde de kunst niet opgedrongen krijgt." De herdenking start zoals elk jaar bij de Stayokay, verzamelen gebeurt daar vanaf 19.00 uur. Nabestaanden kunnen ook tussen 15.00 en 16.00 uur op het fort terecht. Aanmelden daarvoor kan bij Schermers: 030-6571350.

 

Een uitgebreider artikel over dit onderwerp staat komende woensdag in de papieren versie van deze krant.