• De pieten dansten de Macarena op het priesterkoor

    Kees Linnenbank - Slotstad Tv

Barbarakerk volgens het bisdom 'ontheiligd' door Macarena van Zwarte Pieten

BUNNIK Na het vrolijke Sinterklaasfeest in de R.K. Barbarakerk in Bunnik - dat al 15 jaar op dezelfde manier gevierd wordt - was het bisdom van mening dat de kerk ontheiligd was, doordat de Pieten hadden gedanst op het priesterkoor. Daarom werd de kerk dinsdagavond opnieuw ingewijd door pastoor Fred Hogenelst en pastor Anton ten Klooster.

Agnes Corbeij

Tijdens de intocht werd door de Pieten gedanst op het verhoogde deel voorin de kerk waar het altaar staat, ook wel het priesterkoor genoemd. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. De dans is te zien op het filmpje van Slotstad TV, bij dit item. Een Bunniker wees het bisdom op dit filmpje (de bewuste dans zit halverwege).

HEILIGE PLAATS Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, vond het dansen op het priesterkoor niet gepast. Een woordvoerder van het bisdom: "Een rooms-katholiek kerkgebouw is uiteindelijk een heilige plaats, waarvan het priesterkoor het liturgisch centrum vormt. Dat is dus niet de plek om dansen op te voeren, dat doet afbreuk aan het heilige karakter van de plek."

De kardinaal heeft het filmpje gezien, en werd daar niet blij van. De woordvoerder: "Met name het dansen van de Macarena viel op. Ook pastoor Hogenelst was daar niet gelukkig mee, zo liet hij weten." De songtekst van de Macarena gaat over fysiek genot. 'Dale a tu cuerpo alegria Macarena' betekent zoveel als 'Geef je lichaam vreugde Macarena.'

OPNIEUW INWIJDEN Om de ontheiliging van de kerk ongedaan te maken, werd de kerk dinsdagavond opnieuw ingewijd. De woordvoerder: "Het gaat hier om een zogeheten 'boeteviering', waarmee de kerk als het ware weer in ere wordt hersteld. Daartoe spreekt de aanwezige priester enkele gebeden uit, als onderdeel van een viering."

KOSTER Elly de Klein is koster van de Barbarakerk en was in die rol aanwezig bij het feest op zaterdag. "Enkele gelovigen hadden moeite met het dansen van de pieten op het priesterkoor, waar we alle begrip voor hebben."

Vooraf zijn wel afspraken gemaakt met de pieten. Elly de Klein: "Op het afsprakenbriefje staat dat er niet gedanst wordt op het priesterkoor. In het enthousiasme van de pietjes met de kinderen gebeurt zoiets nou eenmaal wel eens. Ik heb niet ingegrepen, omdat het op mij onschuldig overkwam."

COMPLIMENTEN Joop van Rijn, organisator van het feest vanuit Drumfanfare Victoria en contactpersoon tussen de pieten en de kerk, is zich van geen kwaad bewust. Hij hoorde vrijdag van het Bunniks Nieuws wat er aan de hand is. "Na afloop van het feest zaterdag hebben wij alleen maar complimenten gehad." Ook was er dit jaar niks anders aan het optreden dan voorgaande jaren. "Wij doen dit al zo'n 15 jaar. Altijd dansen we, ook daar."

Als het dansen op het priesterkoor in de toekomst niet zou mogen, ziet Van Rijn geen probleem. "Ik heb respect voor andermans mening. Dan dansen we gewoon in de zaal, draaien we de boel om."

AFSPRAKEN Het bisdom wil dat er betere afspraken gemaakt worden. "De oplossing is niet om elk jaar opnieuw na deze intocht een boeteviering te houden. Beter is om vooraf afspraken te maken met de pastoor over wat wel en niet kan tijdens de intocht van Sinterklaas in het kerkgebouw."

Het bisdom laat weten niet negatief tegenover de Sint te staan. "Sinterklaas is als bisschop van Myra in zekere zin een collega van kardinaal Eijk, de aartsbisschop van Utrecht. Hij heeft grote waardering voor hem en voor het Sinterklaasfeest. Maar de Pieten zijn in de kerk van Bunnik wat al te enthousiast bezig geweest."

OVERDREVEN Een rondgang langs gelovigen leert dat de reactie van het bisdom over het algemeen wordt opgevat als overdreven. Parochiaan Bert Staal wil daarover kwijt: "Natuurlijk vertoon je geen pornofilm in een ruimte die voor mensen sacraal/geheiligd zijn. Maar dit is in mijn ogen anno 2017 echt een brug te ver.

En als ik kijk naar Afrika, waar gelovigen onder de viering bij de muziek gaan dansen en zelfs priesters en bisschop dan mee bewegen, dan begrijp ik helaas als praktiserend Katholiek, deze bisschop niet."