• BAM huurt nu een stuk van het parkeerterrein van Rhijnhaeghe

    Agnes Corbeij

BAM anticipeert met parkeerplekken

BUNNIK De kantoren van BAM trekken door flexplekken en een centrale ligging in het land meer werknemers aan dan voorheen. Om de parkeerdruk aan te kunnen, huurt BAM naast het eigen parkeerterrein elders in Bunnik twee terreinen. Een daarvan is Rhijnhaeghe. Als daar gebouwd gaat worden, zegt BAM daarop te zullen anticiperen, zodat de auto's niet in de wijk terecht komen.

Agnes Corbeij

Tijdens de ALV van wijkvereniging Kromme Rijn werd tijdens de rondvraag de vraag gesteld over het parkeren van werknemers van BAM. De angst bestond dat als Rhijnhaeghe wegvalt als parkeerterrein van BAM, de auto's in de wijk geparkeerd zouden worden. 't Groentje belde BAM en kreeg het volgende antwoord van Arno Pronk, directeur public relations BAM: "Als er gebouwd gaat worden, zullen wij daarop anticiperen en elders ruimte zoeken."

MEER VERKEER Het klopt wel dat de BAM kantoren meer verkeer aantrekken dan voorheen. Pronk: "We huren er sinds kort een gebouw bij, naast het station, maar elders in Bunnik hebben we kantoren gesloten. Maar door de inrichting van flexplekken komen ook mensen van andere onderdelen van BAM, als ze onderweg zijn, hier zitten. Dan hoeven ze niet terug te rijden naar hun eigen vestiging. Om die parkeerdruk op te vangen huren we er twee parkeerplekken bij, een aan de baan van Fectio en een bij Rhijnhaeghe."

Wijkbewoners zijn bekend met het gebruik van hun parkeerruimte als P+R. Veel mensen parkeren hun auto in Bunnik en fietsen dan verder naar de Uithof. Jan Buzepol, wijkbewoner en raadslid voor de Liberalen, vertelde daarover tijdens de ALV vorige week: "Ons als raad is verteld dat Utrecht Centraal over twee jaar vol is, ondanks alle verbouwingen. Er moet dus een oplossing komen."

EIKENPAD Buzepol leek de wijkbewoners voor te bereiden op een tweede ronde in het Eikenpaddossier. "Vanuit Bilthoven rijden al bussen naar de Uithof. Vanuit Bunnik is al een fietsverbinding, die wellicht verbeterd zal worden. Met alle gevolgen voor de wijk van dien."