• Minima kunnen voor een bijdrage in de kosten van sportkleding aankloppen bij twee fondsen.

    Monique Dekker

"Alle jongeren moeten kunnen sporten"

BUNNIK Voor kinderen tussen 4 en 18 jaar die in gezinnen leven waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging, betaalt het Jeugdsportfonds voortaan de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Op die manier wil de gemeente Bunnik ervoor zorgen dat armoede voor jongeren nooit een belemmering vormt om te sporten en bewegen.

Marijke Dekker

De gemeente Bunnik heeft zich begin 2016 aangesloten bij het provinciale Jeugdsportfonds Utrecht. "Plezier in sport en bewegen op jonge leeftijd is medebepalend voor de sportdeelname op latere leeftijd en daarmee een belangrijke investering in de toekomst", stelt wethouder Jorrit Eijbersen. "Bovendien is sporten en bewegen goed voor de gezondheid, participatie en ontwikkeling. Kortom: hopelijk minder chronische aandoeningen en overgewicht, jongeren ontmoeten elkaar en jongeren ontwikkelen sociale vaardigheden en betere schoolprestaties."

Overigens vindt Eijbersen het ook heel belangrijk dat jongeren, naast sport en bewegen, in aanraking komen met kunst en cultuur: "Op die manier kunnen zij hun creativiteit, zoals dansen, schilderen en theater, ontwikkelen. Speciaal voor dit doel hebben wij het Jeugdcultuurfonds opgericht."

Inwoners kunnen niet zelf een bijdrage uit het Jeugdsportfonds aanvragen, maar kunnen dit doen via een intermediair, zoals een consulent van het Centrum voor Elkaar. Het budget vanuit de gemeente Bunnik bedraagt 2.500 euro per jaar. Ook de Rotary Bunnik draagt jaarlijks 2.500 euro bij.

OVERLAP Het Jeugdsportfonds heeft een zekere overlap met het gemeentelijke Declaratiefonds Participatie. Mensen met een minimuminkomen kunnen uit dit fonds een bijdrage ontvangen voor de kosten van sociaal-culturele, recreatieve en sportieve activiteiten. Iedere inwoner van Bunnik van 18 jaar en ouder komt in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds. Ook gezinsleden, partner en inwonende kinderen van 4 tot en met 17 jaar komen in aanmerking. Het totale (gezins)inkomen van aanvragers en eventuele partners mag niet hoger zijn dan 110% van de bijstandsnorm. Dit fonds heeft jaarlijks een totale omvang van 20.000 euro.

Het is niet mogelijk om bij de fondsen twee keer dezelfde vergoeding aan te vragen. Wel kunnen aanvullingen worden aangevraagd, zodat bijvoorbeeld het ene fonds de contributie en het andere fonds de attributen voor een sport betaalt.

VERSCHILLEN Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Zo zijn bijdragen vanuit het Declaratiefonds Participatie bedoeld voor een groter aanbod aan activiteiten om in de samenleving te kunnen meedoen. Daarbij kan het bijvoorbeeld ook gaan om een cursus, een toneelvereniging, zwem- of muziekles en de peuterspeelzaal. Ook een abonnement voor de bibliotheek, een dagblad of internet komen in aanmerking. De bijdrage vanuit het declaratiefonds participatie bedraagt per gezinslid vanaf 4 jaar maximaal 145 euro per kalenderjaar.

Een ander belangrijk verschil is dat het Declaratiefonds direct aan de aanvrager uitkeert; het Jeugdsportfonds betaalt rechtstreeks aan de sportclub.

Vanwege de overlap tussen de doelen bekijkt de gemeente dit jaar toch of het Declaratiefonds Participatie in zijn huidige vorm nog doelmatig en doeltreffend is. Mogelijk wordt dit fonds in de toekomst anders ingezet.

Kijk voor meer informatie over het Jeugdsportfonds op www.jeugdsportfonds.nl.Bijdragen kunnen worden aangevraagd bij het Centrum voor Elkaar. Het Centrum voor Elkaar is gevestigd in het gemeentehuis en tevens bereikbaar via centrumvoorelkaar@bunnik.nl of 030 659 59 59.