• Ali Dekker, vanaf donderdag 11 juli wethouder van Bunnik

    Jan-Kees Steenman

Ali Dekker volgt Eijbersen als wethouder op

ODIJK De fractie van De Liberalen draagt Ali Dekker (62) voor als wethouder van Bunnik. Hiermee kiezen zij voor een ervaren politicus en bestuurder, die al meer dan 30 jaar thuis is in de gemeente Bunnik en de regio Utrecht. Dekker volgt  Jorrit Eijbersen op, die wethouder in de gemeente Gooise Meren is geworden. Ali Dekker was eerder wethouder in Bunnik en keert na 18 jaar weer terug als bestuurder. Dekker: "Voor mij is met deze stap de cirkel rond. Ooit begon ik hier mijn politieke loopbaan en nu mag ik al mijn ervaring, die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, weer inzetten voor mijn eigen gemeente Bunnik." Donderdagavond 11 juli wordt Dekker voorgedragen voor benoeming tijdens een extra raadsvergadering op het gemeentehuis in Odijk.

BESTUURLIJKE ERVARING Ali Dekker heeft meer dan 20 jaar politieke en bestuurlijke ervaring. Van 1994 tot 2001 was ze wethouder in Bunnik en ze zat in totaal 7 jaar voor D66 in de Provinciale Staten van Utrecht. Daar nam ze enkele maanden geleden afscheid. Als Statenlid zette Dekker zich onder andere in voor meer balans in de woningmarkt en de problematiek rondom kleine kernen. Daarnaast was zij voorzitter van de commissie Ruimte, Groen en Water. Ook was ze bestuurslid van De Liberalen en is ze op dit moment voorzitter van de afdeling Bunnik van D66.

SOCIAAL DOMEIN De wethoudersportefeuille in Bunnik betreft onder andere onderdelen van het Sociaal Domein en de Uitvoeringsstrategie van de gemeente. Ali Dekker heeft veel kennis op beide terreinen, ook vanuit haar werk (sinds 2001) als senior adviseur Sociaal Domein bij BMC uit Amersfoort. Zij heeft zodoende voor verschillende gemeenten in Nederland gewerkt.

BEKEND GEZICHT Ali Dekker is een bekend gezicht in de Bunnikse gemeenschap. Ze woont al meer dan 30 jaar in Odijk en was in de jaren negentig één van de grondleggers van de kinderopvang in de gemeente. Verder was ze voorzitter van de WMO-raad Bunnik en van het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht.