• Vertegenwoordigers van Sporthuis Bunnik, Esther Klarenbeek en Marcel Miltenburg, EHBO, Hans van der Kraan, en de wijkvereniging, Anke van der Have en Bob Jansen, bij de AED.

    Agnes Corbeij

AED opgehangen bij MFA Kersentuin

BUNNIK Aan de buitenmuur van MFA Kersentuin in Bunnik hangt sinds maandag een AED, die 24 uur per dag, zeven dagen in de week, beschikbaar is. Als er ergens in de wijk een reanimatie plaatsvindt, kan daarvoor deze AED gebruikt worden. Het initiatief werd genomen door buurtbewoners. EHBO Bunnik-Odijk, Wijkvereniging Kromme Rijn en de beheerder van de Kersentuin maakten het mogelijk.

Agnes Corbeij

De AED was al aanwezig in de Kersentuin, voor de gebruikers van het gebouw. De wens ontstond om aan de buitnkant van de MFA een AED op te hangen, zodat deze ook beschikbaar zou zijn buiten openingstijden, voor het geval iemand in de wijk bijvoorbeeld gereanimeerd moet worden. Dat gebeurde de afgelopen maanden al twee keer. Beide keren werd reanimatie zonder AED uitgevoerd.

Met AED in de buurt wordt de kans op succes flink vergroot. Hans van der Kraan is bestuurder bij de lokale EHBO en coördinator van HartslagNu in Bunnik: "Zonder AED heeft een reanimatie 30 procent kans van slagen. Met AED is dat - als het hart nog defibrilleert - 70 procent. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans. Daarom willen we zoveel mogelijk AED's ophangen die altijd beschikbaar zijn."

De AED werd beschikbaar gesteld door de beheerder, die de AED al had. De wijkvereniging van de Kromme Rijnwijk levrde een financiële bijdrage voor het aanleggen van de elektra en de gemeente betaalde de kast. Op de kast zit een code, zodat de AED niet zomaar meegenomen kan worden. Van der Kraan: "Op het moment dat er een reanimatie plaatsvindt, stuurt de meldkamer een berichtje naar mensen die aangesloten zijn bij het netwerk van hartslag.nu, met daarbij de code van de kast."

In de hele gemeente Bunnik zijn 159 mensen actief in dat netwerk. Zij wetn ook hoe de AED werkt. Van der Kraan: "Dat zijn bewoners, maarook mensen die hier werken en medische kennis hebben." Volgens ambulancedienst RAVU worden er in de gemeente Bunnik jaarlijks acht reanimaties uitgevoerd. In september wordt een informatieavond gehouden, waarbij ook omwonenden die geen onderdeel zijn van het netwerk kunnen leren hoe ze om moeten gaan met de AED.