• Pixabay

Advies: neem nog geen besluit over muziekschool

ODIJK Gezien de consternatie die is ontstaan over het stoppen van de huisvestingssubsidie van de Muziekschool, pleiten De Liberalen ervoor om pas op de plaats te maken. Hein Hoitink: ,,Eerst alle feiten op een rijtje zetten, overleggen en dan pas verdere besluiten nemen. Niet in het minst om onze nieuwe wethouder Ali Dekker de kans te geven zich in te werken.”

door Kuun Jenniskens

GEEN VERRASSING Hein Hoitink (Liberalen) wil pas op de plaats maken, maar zegt tegelijkertijd niet te begrijpen dat het voor betrokkenen een verrassing is. ,,Daarover is meer dan vijf jaar geleden een contract gesloten met de muziekschool.” Dit is ook de opvatting van coalitiegenoot Arie Viskil (P21): ,,Vijf jaar geleden zijn er met de muziekschool afspraken gemaakt over een huurovereenkomst en subsidie voor de huisvestingskosten. Het kan dus nu niet zo zijn dat het opzeggen van de huurovereenkomst en subsidie als een donderslag bij heldere hemel komt.”

ONHANDIG VAN COLLEGE Leny Visser (CDA), over de brief van 17 december waaraan de gemeente refereert als zij zegt de stopzetting tijdig te hebben aangekondigd: ,, Als je de brief leest dan staan daar termen in als ‘evalueren’ en ‘een procesvoorstel’. Dat is een heel andere sfeer dan de aankondiging die nu is verzonden. Dat is onzorgvuldig en zorgt voor veel commotie. Dat is heel onhandig van het college.” Het CDA vindt dat dergelijke besluiten heel zorgvuldig moeten worden genomen. Visser ziet nu geen mogelijkheden er iets aan te doen. ,,Het CDA vindt dat we als raad hier zelf meer bevoegdheid in zouden moeten hebben. Omdat we dit aan het college is gedelegeerd, kunnen we het besluit zelf dus niet terugdraaien. Wel kan de raad middels een motie of een amendement bij de behandeling van de Begroting 2020 bijsturen (in november, red.). Dat geeft tijd om zaken meer in samenhang te bekijken.” Hiermee lijkt het CDA de opvatting van de Liberalen om niet te hard van stapel te lopen, te onderschrijven.

P21 is voorstander van goed muziekonderwijs in de gemeente en zegt het traject nauwlettend te gaan volgen.

INDERDAAD GEEN PROCESVOORSTEL In een informatienota van 9 juli legt het college aan de gemeenteraad uit dat de Muziekschool een huurcontract en huursubsidie krijgt die passen bij het ‘daadwerkelijke gebruik’. Het 5-jarig huurcontract liep per 31 december 2018 af, en is met een jaar verlengd bij wijze van overgangssituatie. De gemeente zegt dat het de Muziekschool op 17 december 2018 heeft geïnformeerd over het stoppen van de huisvestingssubsidie. In de brief wordt echter alleen een evaluatie aangekondigd, en een procesvoorstel - dat laatste voorstel is nooit verzonden.  “We verwachten dat we samen met het bestuur van De Muziekschool tot een goede samenwerking komen over het gebruik van de multifunctionele accommodatie, huurovereenkomsten en subsidie in 2020. We vinden het heel begrijpelijk dat het bestuur de verandering in de subsidieovereenkomst erg vervelend vindt. Er is regelmatig contact geweest over de wijzigingen van de huurovereenkomst en het wijzigingen van het gebruik van de multifunctionele accommodatie. De herziening van de huisvestingssubsidie die daarmee gepaard gaat is ook gecommuniceerd. Het verwijt dat er geen letterlijk procesvoorstel is gedaan, doet naar ons inziens geen recht aan alle inzet, contactpogingen en communicatie die er is geweest door de gemeente.”

BURGEMEESTER SPRINGT IN Volgens de gemeente is er in het eerste halfjaar van 2019 wel contact geweest tussen de muziekschool en de gemeente. Namens de Muziekschool zegt Franssens dat dit op 3 juli inderdaad het geval is geweest. De muziekschool zegt in dit gesprek door de betreffende ambtenaar te zijn doorverwezen naar de wethouder, waarop het bestuur een gesprek met een bestuurder heeft aangevraagd. Omdat wethouder Erika Spil inmiddels op vakantie is, praat burgemeester Ruud van Bennekom deze week met de muziekschool.

KERSENTUIN BETER BENUTTEN De gemeente zegt in een reactie op de ontstane commotie: ,,We zien dat het bericht van het stopzetten van de huisvestingssubsidie beroering veroorzaakt. Ook de gemeente vindt muziekonderwijs belangrijk en blijft daarom de activiteitensubsidie verstrekken. Tegelijkertijd zien we dat de MFA veel beter gebruikt kan worden voor allerlei activiteiten voor inwoners van Bunnik. We hebben dit proces zorgvuldig doorlopen, betreuren de ophef en gaan graag met het bestuur in gesprek.” De gemeente stelt in de Informatienota dat de vraag naar divers gebruik van De Kersentuin toeneemt, en dat er verzoeken zijn van Bunnikse initiatieven die graag gebruik willen maken van deze voorziening.