• Margriet Hunse

Actie voor buurt-AED in Odijk

ODIJK Nog drie weken heeft Claudia van Dijk om het benodigde bedrag voor een AED voor de Kruidenbuurt bij elkaar te krijgen. ,,Bij een hartstilstand moet er binnen zes minuten gereanimeerd worden. Er zijn dus veel meer buurt-AED's nodig."

door Margriet Hunse

Claudia van Dijk woont aan het Fluitekruid in Odijk en is op 14 januari een actie gestart op www.buurtead.nl om in haar buurt een AED te krijgen. ,,In Odijk zijn er vier of vijf AED's. Een paar aantal daarvan hangen binnen in een gebouw en die kunnen dus niet gebruikt worden na sluitingstijd. Die bij de Lindenhof en achter het gemeentehuis hangen buiten, maar dat red je vaak niet in zes minuten." Van Dijk is zelf bedrijfshulpverlener en kan als dat nodig is iemand reanimeren en een AED gebruiken. Ook heeft ze zich aangemeld als burgerhulpverlener en is ze aangesloten bij hartslagnu, een landelijk netwerk van mensen die opgeroepen kunnen worden om te reanimeren. In haar buurt wonen meerdere mensen die een AED kunnen gebruiken.

SPONSORBEDRAGEN De website www.buurtaed.nl is bedoeld om meer AED's in de openbare ruimte te plaatsen via kortlopende acties. ,,Dat is goed georganiseerd", vindt Van Dijk. ,,Alles loopt via die organisatie, ook de donaties. Als het bedrag bereikt is, stopt de actie. En als het niet binnen de tijd lukt om het bedrag bij elkaar te krijgen, worden alle sponsorbedragen teruggestort naar de donateurs." De actie is gestart op 14 januari en duurt precies 30 dagen. Daarmee heeft de Kruidenbuurt dus tot 12 februari om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. De eerste 1075 euro neemt fabrikant Philips voor zijn rekening. De overige 1660 euro moet door lokale sponsoring bij elkaar worden gebracht.

BURGEMEESTER Van Dijk schreef een mail aan burgemeester Van Bennekom, die positief reageerde en in elk geval toezegde te kijken wat er namens de gemeente mogelijk is. Ook benaderde ze fondsen in Bunnik die regelmatig buurtprojecten financieren voor een bescheiden bijdrage. Daarnaast werd de hele buurt op de hoogte gebracht door een flyer die huis aan huis werd bezorgd. De actie wordt ook gedeeld op Facebook.

NOODZAAK De eerste week van de actie leverde al veel reacties op. Veel buurtgenoten deden al een donatie, één 'gulle gever' zelfs meerdere malen. ,,Ik leef zelf nog dankzij een reanimatie na een hart stilstand. Ik ben me dus zeer bewust van de noodzaak van een vrij toegankelijke AED," is zijn toelichting. Er is al een plek gevonden om de AED op te hangen. ,,Ik woon zelf precies midden in het Fluitekruid, en ook nog op een hoek. Hij kan dus bij ons aan de buitenmuur. Ik zoek ook nog een sponsor om de elektriciteit daar aan te leggen." Daarna lijkt het Van Dijk een goed idee om een reanimatiecursus te organiseren in de buurt, zodat zoveel mogelijk mensen de AED kunnen bedienen. ,,Maar laten we hopen dat we hem nooit nodig zullen hebben."

Op www.buurtaed.nl kunt u een bijdrage leveren aan de AED voor de Kruidenbuurt (zoek op 'Odijk'). Ook kunt u hier een actie starten voor een AED in uw eigen wijk.