• Actie voor behoud van Amelisweerd is niet nieuw, zoals hier in 2009 tijdens de actie Weg met de Weg.

    Kuun Jenniskens

Actie tegen verbreding

UTRECHT/BUNNIK Kerngroep Ring Utrecht - o.a. de Vrienden van Amelisweerd - voert actie tegen de geplande verbreding van de A27. Dinsdagavond 31 mei is er een informatieavond en zondag 5 juni is er een demonstratie in Lunetten.

Minister Schultz wil de ring van Utrecht verbreden, tot 14 rijstroken in de bak bij Amelisweerd. Tijdens de informatieavond geeft de Kerngroep Ring Utrecht uitleg over wat de plannen betekenen en over wat bewoners zelf kunnen doen om ze tegen te houden. Zoals het indienen van een zienswijze. De avond wordt gehouden in het Oude Tolhuys, Weg naar Rhijnauwen 13-15, van 20.00 tot 21.30 uur. De presentator is Elisabeth van den Hoogen. Er zijn beknopte presentaties, een intermezzo van Vincent Bijlo, vragenrondes, discussies en marktkramen met mensen van de Kerngroep Ring Utrecht.

De demonstratie wordt gehouden tussen de Rails, bij station Lunetten, vanaf 13:00 uur. Het programma en aanvullende informatie is te vinden op www.snelwegen-utrecht.nl.

De Kerngroep Ring Utrecht (KRU), het samenwerkingsverband van alle groepen die zich bezighouden met de verbreding van de snelwegen in Utrecht, zoekt financiële steun om al haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Giften zijn welkom op rekeningnummer NL50 TRIO 0390 4923 29 t.n.v. Stichting SOESA.

Binnen de Kerngroep Ring Utrecht werken samen: de Vrienden van Amelisweerd, Laat Lunetten Niet Stikken, Bewonersoverleg Ring en Rijnsweerd, en Werkgroep A27 Voordorp, gesteund door Milieucentrum Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht.