• Redactie

Aantal woninginbraken sinds 2012 fors gedaald

ODIJK Het aantal woninginbraken in de gemeente Bunnik is sinds 2012 met 66 procent gedaald. In 2012 werd er 110 keer ingebroken, in 2013 waren het er 86, in 2014 waren er 57 woninginbraken en afgelopen jaar nog maar 37. Volgens de gemeente en politie is de alertheid van inwoners van de gemeente een belangrijke oorzaak.

Agnes Corbeij

Sinds 2012 is het aantal deelnemers van Burgernet behoorlijk gestegen in de gemeente, mede door de promotie vanuit de wijkagenten. Toen Ruud de Bruin in 2012 aantrad was het aanjagen van Burgernet voor hem een van de speerpunten. Begin dit jaar werd nog een meisje snel opgespoord met behulp van Burgernet. De Whatsapp groepen spelen een preventieve rol, aldus gemeente en politie. "Het verhoogt de kans op een heterdaadaanhouding, waardoor Bunnik minder aantrekkelijk is voor inbrekers."

Ook het aantal meldingen van jongerenoverlast is gedaald, van 76 meldingen in 2012, naar 26 in 2015. Politie en gemeente: "Jongerenwerk en politie zijn nog beter gaan samenwerken om op momenten van overlast goed in kaart te krijgen welke jongeren dit zijn. Hiermee zijn ze uit de anonimiteit gehaald en konden er concrete acties ondernomen worden."

Burgemeester Ostendorp is blij met de gehele aanpak. "We hebben de afgelopen jaren extra ingezet op het voorkomen van woninginbraken en op een gezamenlijke aanpak rondom jeugd. Die aanpak werkt. Problemen worden ook sneller opgelost door meldingen van oplettende inwoners. Mooi om te zien dat we samen de gemeente veiliger maken. Dit vraagt wel een blijvende inzet van ons allemaal."

Het aantal autokraken is sinds 2012 gestegen. Landelijk gezien is hier minder aandacht voor bij de politie, omdat het hierbij niet gaat om 'high impact crime', zoals bij woninginbraak wel het geval is. De meeste autokraken vonden plaats op parkeerplaatsen in het buitengebied en vele eigenaren hadden waardevolle spullen in hun auto achtergelaten.