• Veel zand gestort ter voorbereiding van de wegen

    Kuun Jenniskens

Aannemer startte al met aanleg van wegen Het Burgje

Kuun Jenniskens

ODIJK Tijdens het Open Huis van donderdag 15 februari staat het bestemmingsplan voor ongeveer 145 woningen op het Burgje op de agenda. Ook al is deze procedure nog niet afgerond, toch is de projectontwikkelaar al met de werkzaamheden begonnen.

ALVAST BEGONNEN Wie het terrein betreedt ziet dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Tientallen bomen zijn gesloopt. En er zijn vele vrachtwagens met zand aangereden ter voorbereiding van de nieuwe wegen in het plan. 't Groentje informeerde bij de gemeente of het juist is dat er geen bouwactiviteiten mogen plaatsvinden als het bestemmingsplan niet is vastgesteld? De gemeentewoordvoerder zegt dat dit inderdaad het geval is. De projectontwikkelaar en de aannemer zijn werkzaamheden aan het uitvoeren. Via een interessante redenatie noemt de gemeente dit geen 'bouwactiviteiten': "Er wordt zand aangevoerd als voorbelasting van de toekomstige wegen. Dit moet je zien als voorbereidende werkzaamheden, net als het archeologisch- en bodemonderzoek dat eerder heeft plaatsgevonden." Is dat wel vergelijkbaar? Het archeologisch-en bodemonderzoek zijn niet door de ontwikkelaar uitgevoerd. En dienen ter voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure. Dat is toch wat anders dan dat een aannemer grote hoeveelheden zand aanbrengt voor wegen, dat dient ter voorbereiding van het daadwerkelijke bouwen? De gemeentewoordvoerder gaat verder: "Deze aanvoer van zand gebeurt omdat de bestaande grond inklinkt (inzakt). Als de voorbelasting van zand is aangebracht duurt het circa 3 tot 6 maanden voordat de bestaande ondergrond niet meer inklinkt (nazakt) en kan worden gebruikt voor het aanleggen van (bouw)wegen. Het zand dat nu is aangebracht wordt, als de bouw is gestart, weer weggehaald of gebruikt op het bouwterrein. De gemeente is op de hoogte gesteld van deze activiteiten. De ontwikkelaar heeft overleg gehad met de aanwonenden van de Vinkenburgweg over de frequentie, periode en route van het transport."

BESTEMMINGSPLAN In het bestemmingsplan waar de gemeenteraad nu over moet beslissen, wordt geregeld welke delen van het plangebied - dat uit twee buurtschappen bestaat - bestemd zullen worden voor wonen, verkeer en groen. In dit geval is er ook ruimte voor 'cultuur en ontspanning'. Rondom de monumentale boerderij Het Burgje aan de Weteringsdijk gaat het erf dienen als een centraal punt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

BED & BREAKFAST De boerderij wordt verkocht aan een echtpaar die er gaat wonen en een bed & breakfast gaat beginnen. Hier komt ook een kleine horecagelegenheid. Met ruimte voor flexwerken, vergaderen, of een feestje. Mama Mia bouwt op de plek van de huidige schuren en het zomerhuis, een nieuwe kapschuur voor een kinderopvang voor 36 kinderen. Op de zolder komt buitenschoolse opvang voor 20 kinderen. Voor Reinaerde is er plek voor dagbesteding van 12 cliënten. Zij gaan de boomgaard onderhouden, en willen ook hand-en spandiensten verrichten en vanuit hun werkplaats materieel uitlenen aan bewoners. Ook gaan de cliënten de horeca ondersteunen.  

WEG EN FIETSPAD Over de toegangsweg is er nog veel gedoe. Er komt een nieuwe weg rechtstreeks vanaf de nieuwbouw achter Het Burgje, naar de Burgweg N410. De gemeente wil grond kopen van de eigenaar, maar een projectontwikkelaar met een grondpositie sputtert flink tegen. Gezien de hardnekkige standpunten over en weer, lijkt de kans groot dat de gemeente de grond moet gaan onteigenen.

Tussen deze nieuwe weg en het kruispunt met de N229 komt er langs de Burgweg een nieuw fietspad richting het dorp. Ook kan er via de Vinkenburg naar het dorp worden gefietst.