• De handen worden geschud en de overeenkomst voor het kunstgrasveld getekend.

    SV Odijk

Aanleg kunstgras voetbal SV Odijk

Kunstgras op kurkbasis

ODIJK Op 31 maart kwam het volgende bericht naar buiten: kunstgras trainingsveld. Eind april werd duidelijk of SV Odijk de financiering van het kunstgras trainingsveld rond zou krijgen. Dat hing onder meer af van de garantie die de gemeente afgaf voor de lening die gesloten moest worden. Zonder die garantie kon er geen lening worden aangegaan tegen verantwoorde financiële voorwaarden. Als iedereen er dan uit is, wordt het veld deze zomer aangelegd. Lukt het niet, dan gaat SV Odijk met het Sporthuis en de gemeente in gesprek over een alternatieve oplossing. De betrokken partijen hebben er echter alle vertrouwen in dat het nu lukken gaat.

EEN FEIT Op 7 mei was het kunstgras trainingsveld van de voetbal van SV Odijk een feit. Het kunstgrasveld gaat er komen. De oplevering zal geschieden op 1 augustus 2018. Belangrijkst is dat het tot stand is gekomen door de inzet van SV Odijk, Sporthuis Bunnik en de Gemeente Bunnik, waarin het Sporthuis en de gemeente zich heel constructief hebben opgesteld. Voor SV Odijk betekent dit de veiligste investering in een kunstgras trainingsveld. De afspraken voldoen aan hetgeen besloten is in de laatste ALV van maart.

TERUGBLIK Afgelopen week hebben de voorzitters van Sporthuis Bunnik en SV Odijk Voetbal de intentieovereenkomst getekend voor een trainingsveld, bestaande uit kunstgras met een kurk infill in plaats van rubber. Tegelijkertijd is ook de opdracht getekend met Van Kessel Cultuurtechniek, die het kunstgrasveld bij SV Odijk Voetbal gaat aanleggen. Na Bunnik ’73 krijgt SV Odijk Voetbal ook een kunstgrasveld.

HANDEN INEEN Een paar jaar geleden hebben Sporthuis Bunnik en SV Odijk Voetbal de handen ineen geslagen om nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een kunstgrasveld bij SV Odijk. Tegelijkertijd werd er gesproken over de kwaliteit van de huidige trainingsvelden. De conclusie was dat de slechte ondergrond en de te lage ligging van het trainingsveld nooit het door SV Odijk gewenste resultaat zou opleveren. Tijdens de gesprekken werd het idee ‘geboren’ om 2 vliegen in 1 klap slaan: ‘een kunstgrasveld en een beter trainingsveld’. Na diverse gesprekken bleek dat het voor SV Odijk Voetbal (gezien de kosten) niet verantwoord zou zijn voor een investering in een kunstgras speelveld te gaan, maar wel in kunstgras trainingsveld. In de ALV van maart 2017 heeft het bestuur van SV Odijk dit aangekondigd en instemming gekregen naar aanleiding van het presenteren van drie voorstellen. Na stemming van de leden is er gekozen voor een kunstgras trainingsveld. Hiermee komt SV Odijk tegemoet aan de lang gekoesterde wens onder de leden om zowel jeugd en senioren bij weer of geen weer trainingen te kunnen geven. Daarnaast biedt het mogelijkheden om andere vormen van voetbalactiviteiten te ontplooien voor verschillende doelgroepen.

Het bestuur is, na een lange adem, blij met het eindresultaat en hoopt hiermee leden te kunnen behouden voor de club, nieuwe aanwas te verwelkomen en nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien om door te groeien naar een nog fijnere en gezondere buitensportvereniging in Odijk.