• Het gemeentehuis te Odijk

    Richard Thoolen

53 kandidaten voor vacature burgemeester

UTRECHT ODIJK De provincie heeft laten weten dat 53 kandidaten hebben gereageerd op de burgemeestersvacature. Het streven is dat de benoeming van de nieuwe burgemeester eind dit jaar plaatsvindt. Onder de sollicitanten bevinden zich 40 mannen en 13 vrouwen. Hiervan hebben 29 kandidaten ervaring in het openbaar bestuur.

Kuun Jenniskens

KLEUR Kijken naar politieke kleur hebben VVD ‘ers zich het vaakst gemeld: 16 kandidaten vanuit die partij. CDA en D66 stuurden elk 11 kandidaten op Bunnik af. Vanuit de ChristenUnie zijn er 5 kandidaten, vanuit GroenLinks drie en de PvdA twee. Twee sollicitanten zijn niet aangesloten bij een politieke partij en van één sollicitant is deze informatie niet bekend.

LOKAAL Wat opvalt is dat er ook twee kandidaten vanuit een lokale partij hebben gesolliciteerd. Mocht dat een Bunnikse lokale partij zijn, dan zouden er ook kandidaten vanuit P21 of De Liberalen kunnen meedingen naar het Bunnikse burgemeesterschap. Hoe dit zit, daar komen we niet zomaar achter. Want de commissaris van de Koning heeft het recht om aangifte te doen, als iemand iets uit de procedure naar buiten brengt.

SELECTIE De komende tijd spreekt commissaris van de Koning Willibrord van Beek met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Dit bespreekt hij vervolgens met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, die hierna gesprekken gaat voeren met kandidaten.

Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Alleen de naam van de hoogst geplaatste kandidaat wordt bekend gemaakt.