• www.deschoudermantel.nl

25 jaar Stichting Jeugdwerk Bunnik

BUNNIK In september 2019 bestaat de Stichting Jeugdwerk Bunnik (SJB) 25 jaar! De stichting werd in 1994 opgericht door een fusie van de Algemene Jeugdstichting Bunnik en de twee jongerencentra La Bamba en De Schoudermantel. Stichting Jeugdwerk Bunnik maakt tegenwoordig uitsluitend gebruik van het gebouw De Schoudermantel en heeft daarom de roepnaam 'Jongerenwerk De Schoudermantel' aangenomen.

Al in 1973 kwamen jongeren bij elkaar voor de oprichting van de Stichting Open Jongerenwerk. Zij verbouwden de schuur van boerderij "De Beug" in Odijk en hielden daar tien jaar lang feesten. Deze stichting werd onderdeel van de stichting Open Jongerencentra Bunnik, die ook de jeugdcentra De Dolfijn in Bunnik en La Bamba in Werkhoven beheerde. Later werd de boerderij "De Schoudermantel" de nieuwe ontmoetingsplek voor de jongeren uit de hele gemeente Bunnik.

FUSIE
Naast deze stichting bestond er ook al vanaf 1975 de "Raad voor Jeugd en Jongeren Bunnik". Omdat twee stichtingen die hetzelfde doel nastreefden niet handig was, volgde in 1981 een fusie, die leidde tot de oprichting van de Algemene Jeugdstichting Bunnik. Ook andere organisaties op het gebied van jongerenwerk, zoals Yumbo, de scouting, kerkelijke jeugdclubs en de stichting Peuterspeelzalen konden zich aansluiten in een "Raad van aangeslotenen", die samen het algemeen bestuur kozen. In de loop van de jaren bleven eigenlijk alleen De Schoudermantel en La Bamba uit Werkhoven als actieve aangesloten organisaties over. Daarom besloten de AJB en de twee jongerencentra in 1994 te fuseren tot de Stichting Jeugdwerk Bunnik.

Er waren toen al professionele jongerenwerkers in dienst, die het jongerenwerk - met grote feesten en concerten die georganiseerd werden door soms wel 100 vrijwilligers - coördineerden. Daarnaast organiseerden zij activiteiten voor kinderen. In de loop van de tijd kwamen daar ook cursussen bij zoals jazzballet of weerbaarheid. Ook waren er meidengroepen en tienerdisco's. Door de bouw van het gemeentehuis in Odijk kwam De Schoudermantel meer in de bebouwde kom liggen en werden er ook doordeweeks caféavonden georganiseerd. Later kwam ook ambulant jongerenwerk erbij, voorlichting op scholen en coaching voor jongeren. Zo werd het steeds meer een allround jongerenwelzijnswerk. Maar nog steeds staat samen een leuke tijd beleven in De Schoudermantel centraal en wordt het werk mede gedragen door vrijwilligers. 

STICHTING JEUGDWERK BUNNIK NU De SJB heeft als roepnaam Jongerenwerk De Schoudermantel aangenomen en organiseert de volgende activiteiten:

 • Woensdagmiddagcafé voor jongeren vanaf 10 jaar, met speciale activiteiten zoals een Fifa-toernooi of beautymiddag;
 • Vrijdagavondactiviteiten voor jongeren vanaf 10 jaar, zoals disco of lasergamen;
 • Creatieve workshops of een open podium;
 • Activiteiten die door jongeren worden georganiseerd, zoals barbecues of LAN-party's;
 • Voorlichtingslessen op scholen over verslavende middelen, groepsdruk, sociale media en vuurwerk;
 • Sportieve activiteiten in samenwerking met Bunnik Beweegt;
 • De jaarlijkse Dag van Respect;
 • Het ontwikkelen van speelplaatsen zoals het nieuwe skatepark;
 • Ambulant jongerenwerk;
 • Coaching voor jongeren;
 • Zaalverhuur aan vaste organisaties en particulieren.

Momenteel is er een team van 5 parttime medewerkers die het jongerenwerk vormgeven en een bestuur dat toeziet op de organisatie.