• Europa.nu

10 miljoen euro subsidie vanuit Europa; waarom krijgt Bunnik zoveel meer dan Houten en Wijk bij Duurstede?

REGIO Organisaties en bedrijven in de Kromme Rijnstreek - dat is het grondgebied van de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede - krijgen in totaal 10.368.420 euro subsidie vanuit Europa. Bunnik scoort heel hoog, met 291 euro per inwoner. In Houten ligt dat op 104 euro per inwoner en in Wijk bij Duurstede op slechts 33 euro per inwoner. Wat is de reden achter deze verschillen?

door Kuun Jenniskens

BANEN In de Kromme Rijnstreek worden vanuit Europa 95 projecten ondersteund en dit geld wordt verdeeld over 67 organisaties. In de gemeente Bunnik leveren deze subsidies 78 banen op, in Houten zijn dat 113 extra banen en in Wijk bij Duurstede gaat het om 24 banen.

GROS GAAT NAAR BUNNIK EN HOUTEN In de gemeente Bunnik krijgen 28 organisaties bijna 4,5 miljoen uit Europa. In de veel grotere buurgemeente Houten krijgen 31 organisaties samen 5,1 miljoen subsidie. In het meer in het achterland gelegen Wijk bij Duurstede, ligt de situatie totaal anders; 8 bedrijven en organisaties uit Wijk ontvangen samen 788.290 euro. Het gaat hier bijna alleen om arbeidsmarktprojecten. Deze ESF gelden worden vanuit de regio verdeeld over de gemeenten, Wijkse organisaties hoeven hier verder weinig voor te doen.

WATERSCHAP Voor de gemeente Houten verklaart de vestiging van het waterschap voor een groot deel de hoge subsidiebedragen. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden krijgt vanuit Europa 1,5 miljoen voor plattelandsontwikkelingsprojecten. Om nog een voorbeeld te noemen: in Houten ontvangt het Wellandcollege een half miljoen Europees geld voor uitwisselingsprogramma’s.

INNOVATIE Hoe zit dit dan in Bunnik? Is daar zoveel innovatie? Het in Bunnik gevestigde Engie krijgt 1 miljoen euro van Horizon 2020, hét grootste subsidieprogramma in Europa dat zich richt op wetenschap en innovatie. Engie, een bedrijf met vestigingen in 70 landen, wil koploper zijn in de energietransitie. Engie pakt dus al 10 procent van alle subsidies die vanuit Europa naar de Kromme Rijnstreek gaan. Het bedrijf krijgt ook kleinere bedragen, bijvoorbeeld voor het testen van een ‘collaboratieve’ robot in een werkplaats.

Ook het Bunnikse bedrijf BAM is een grote internationale speler. Dit bouw-en infrabedrijf krijgt bijna 1 miljoen aan Europees geld voor innovatie in hun sector, zoals voor asfaltwegen van gerecycled materiaal die ook nog eens minder geluid produceren. BAM krijgt daarnaast subsidie om mensen te helpen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

LIGGING Dat de subsidies voor Wijk bij Duurstede zoveel anders uitpakken dan voor Bunnik en Houten laat zich waarschijnlijk verklaren vanuit principes over ligging en bereikbaarheid. Innovatieve bedrijven zijn vaker in de nabijheid van universiteiten te vinden. Universiteiten zijn ook grote subsidietrekkers. Zo vlak onder de rook van de Uithof profiteren Bunnikse organisaties mee van innovatie en wetenschap zo dicht in de buurt.

ERAC Dit artikel is gebaseerd op gegevens van het monitoringsysteem Europese subsidie in Nederland van adviesbureau ERAC. Het gaat om verleende subsidies in Nederland in de periode 2014-2018. De middelen zijn geografisch toegerekend op basis van de vestigingsplaats van de ontvangende organisaties. Het monitoringsysteem van ERAC omvat de dertig grootste subsidieprogramma’s van de Europese Unie. De directe inkomenssteun aan landbouwers maakt geen onderdeel uit van het monitoringsysteem,wel de landbouwsteun op basis van projecten (POP3).