Sport nieuws

BUNNIK Bunnik beweegt en het sportcollege van ROC Midden Nederland hebben geconstateerd dat zij voor een deel opereren in hetzelfde werkveld. Binnen dit werkveld hebben zij nu de samenwerking gezocht om de kwaliteit van hun dienstverlening te optimaliseren.
WERKHOVEN Vrijdag vonden er op ruim 6000 scholen Koningsspelen plaats waar door meer dan 1,2 miljoen kinderen aan deelgenomen werd. Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende de Koningsspelen op basisschool De Fliert in Twello. Als thema voor deze Koningsspelen was 'BinnensteBuiten' gekozen om het buitenspelen van kinderen te stimuleren.
Het Jeugdsportfonds Bunnik en Jeugdcultuurfonds Bunnik heten per 3 april het Jeugdfonds Sport & Cultuur Bunnik. Beide fondsen zetten zich al heel lang in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, toch kunnen sporten of aan kunst en cultuur kunnen doen.
BUNNIK Vorige week hield voetbalvereniging Bunnik '73 een toernooi voor de jeugd. Veel verenigingen uit de regio hadden teams afgevaardigd om zich met elkaar te meten. Het toernooi had een feestelijke opening waarbij er door de teams confettikanonnen werden afgeschoten. Nadat alle fluorescerende snippers weer waren neergedaald, kon er...
ODIJK Vorige week vond in sporthal De Lindenhof te Odijk een toernooi koersbal plaats waar door drie koersbalverenigingen aan werd deelgenomen. Het werd een geslaagde dag waar 32 senioren aan deel namen en volop van genoten.
Vrijdag vond in sporthal De Lindenhof te Odijk een toernooi koersbal plaats waar door drie koersbalverenigingen aan werd deelgenomen.
Vrijdag vond in sporthal De Lindenhof te Odijk een toernooi koersbal plaats waar door drie koersbalverenigingen aan werd deelgenomen.
Vrijdag vond in sporthal De Lindenhof te Odijk een toernooi koersbal plaats waar door drie koersbalverenigingen aan werd deelgenomen.
WERKHOVEN Op vrijdag 30 en zaterdag 31 maart openen de Veldruiters de competitie op de eigen locatie op de Weerdenburgselaan in Werkhoven. Van april tot en met september zijn er elke maand één of twee dressuurwedstrijden.