Hoenderik en P21

24-01-2020, 20:40 | Lezersnieuws | Leonard

Recent hield P21 een openbare en druk bezochte bijeenkomst over het plan Hoenderik, de nieuwbouwplannen aan de Kromme Rijn. De gespreksleider was Vincent Bijlo, voor velen een bekend cabaretier, maar hier vooral bestuurslid van P21. Een dubbelfunctie die voor veel aanwezigen onbekend zal zijn geweest. Het was zeer ongemakkelijk te horen hoe hij de inbreng van verschillende aanwezige deskundigen samenvatte met “ach in Holland is men bij elk plan bij voorbaat gewoon tegen”.

Aan het eind van de bijeenkomst was er een vrijwel unaniem verzoek aan P21: niet afwachten maar nú een standpunt bepalen of er überhaupt nog lang de Kromme Rijn gebouwd mag worden. Hierop was het antwoord dat de zaal niet zo moeilijk moest doen en vertrouwen moet hebben in het democratisch proces: “de gemeenteraad beslist uiteindelijk, dus zo'n vaart loopt het allemaal niet”. Dit is een weinig respectvolle opstelling van het bestuur jegens de door hen uitgenodigde deelnemers van een bijeenkomst die juist als doel had meningen te peilen.

 

In het Groentje van 22 januari gaat Bijlo nog verder. Hij stelt bebouwing in Odijk-West op gelijk niveau met bouwen aan de Kromme Rijn. Hij vindt dat de bewoners die zelf al langs de Kromme Rijn wonen geen recht van spreken hebben. Nu heeft Bunnik een historie van eeuwen en in die tijd is het dorp natuurlijk gegroeid. In de jaren zestig is de keuze gemaakt wijken langs de Kromme Rijn te bouwen. Daar wonen inmiddels een paar duizend mensen. Zijn zij nu uitgesloten van het uitdragen van een mening?

 

Bijlo heeft recht op zijn mening maar miskent dat publieke meningsvorming binnen een partij een groot goed is. Het is juist deze meningsvorming die essentieel is voor de representatieve democratie. Het is jammer dat hij geen argumentatie geeft voor zijn opstelling.

Tijdens de Hoenderik-bijeenkomst is er noch van de raadsleden noch van het bestuur enig argument aangevoerd vóór bebouwing langs de Kromme Rijn. Na het unanieme verzoek van de vele aanwezigen om een duidelijk partijstandpunt, mag meer worden verwacht dan een column in het Groentje.

P21 is een samenwerking tussen Groenlinks en de PvdA. De nieuwe P21-fractie wil graag midden in de samenleving staan, een nieuw maar mooi standpunt. Het bestuur van P21 schept echter met bovengenoemde benadering grote onduidelijkheid en vervreemdt zich daarmee van de 'groene kiezer'.

Leonard Baart de la Faille