Bunnik-Aankondiging van onze Zondagse Ontm

13-01-2020, 16:26 | Lezersnieuws | Hans van Dijk

Datum:

zondag 19 januari 2020, 15:00

Locatie:

Jaagpad
Witte Huisjes overkant water bij het bankje
Bunnik

Geen Zondagse Ontmoetings Middag in Januari. Op zondag 5 Januari j.l. was er in de Witte Huisjes een Nieuwjaarsbijeeenkomst voor Senioren. Deze werd georganiseerd door de gezamenlijke kerken en de ZOM-werkgroep. Dit betekent dat er in Januari geen aparte Zondagse Ontmoetings Middag zal worden gehouden. De eerstvolgende ZOM bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 16 Februari.

De ZOM-werkgroep