• De huidige locatie vanuit de lucht gezien

    Eigen materiaal Gem Bunnik

Verplaatsing loonwerkersbedrijf Van Impelen uit Werkhoven

09-02-2018, 13:38 | Lezersnieuws | Gemeente

Loonwerkersbedrijf van Impelen is sinds jaar en dag gevestigd aan de Herenstraat 44 in Werkhoven. Door de groei van het dorp Werkhoven is het perceel nu aan alle zijden ingeklemd door woonbebouwing.

In de bedrijfspanden worden zowel landbouwvoertuigen als grondverzetmachines gestald. In de huidige situatie loopt het bedrijf tegen een aantal knelpunten aan. Enerzijds gaat het om knelpunten op het gebied van verkeer. De wegen in Werkhoven zijn in het kader van ‘duurzaam veilig’ aangepast door middel van drempels, versmallingen en dergelijke. De doorgang van bijvoorbeeld grote landbouwmachines van het loonwerkersbedrijf is daardoor lastiger. Ook vanuit milieuoogpunt zijn er knelpunten. De landbouwvoertuigen en de grondverzetmachines veroorzaken trillingen, met name in de oude kern van Werkhoven en bij drempels. Daarnaast kan het loonwerkersbedrijf haar vergunde rechten niet volledig benutten, omdat dit teveel (geluids)overlast oplevert voor de omwonenden.

Alhoewel het bedrijf en de inwoners van Werkhoven jarenlang in harmonie samen zijn opgetrokken, is de tijd nu rijp om de activiteiten elders voort te zetten en uit te bouwen. Het plan is om aan de Schadewijkerweg 2a in Odijk een nieuwe bedrijfshal te bouwen en de bedrijfsactiviteiten te verplaatsen.

Na de verplaatsing is het de bedoeling dat op de achterblijvende locatie in Werkhoven woningbouw wordt gerealiseerd. Dit sluit goed aan bij de onlangs vastgestelde Uitvoeringsstrategie Bunnik en de Visie op Wonen. Op dit moment is er nog geen uitgewerkt woningbouwplan. De gemeente heeft randvoorwaarden opgesteld voor een toekomstig woningbouwplan. De maat en schaal van de toekomstige woonbebouwing dienen aan te sluiten bij de omgeving. Meer informatie op www.bunnik.nl