• De 1e jaars stagiairs verpleegkunde van de Hogeschool Utrecht staan te trappelen om te beginnen.

    Handjehelpen

Unieke samenwerking Hogeschool Utrecht en Handjehelpen15.000 hulpuren door stagiairs

14-11-2017, 14:31 | Lezersnieuws | Handjehelpen

Zorg achter de voordeur is de toekomst van de verpleegkundigen die nu worden opgeleid. Dit omdat de overheid stimuleert dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Hogeschool Utrecht verpleegkunde speelt in op deze tendens en heeft daarom haar curriculum veranderd. Een kleine 60 van hun eerstejaars studenten gaan vanaf deze week leerzame stages lopen in de informele zorg via vrijwilligersorganisatie Handjehelpen. De hogeschool heeft hiervoor de stageperiode aangepast, van 10 weken naar 7 maanden stage, zodat hun studenten straks ook toegerust zijn om samen te kunnen werken met de informele zorg. Formele- en informele zorg werken nu ook al samen, maar dat gaat in de toekomst op veel grotere schaal plaatsvinden.

De eerstejaars studenten verpleegkunde gaan vanaf half november 7 maanden stage lopen bij de meer complexe hulpvragers van Handjehelpen die in een groot deel van de provincie Utrecht wonen. Ze krijgen te maken met onder andere mensen met dementie en hun mantelzorgers en gezinnen waarbij meerder hulpverleners in beeld zijn. Stagebegeleider Wilma Louwerse van Handjehelpen: " Het is heel erg goed dat de studenten van nu het geheim van opereren achter de voordeur leren kennen. Dat is echt de toekomst en het is heel erg mooi dat Handjehelpen en de HU zo mooi op elkaar aan kunnen sluiten en samenwerken." Vrijwilligersorganisatie Handjehelpen koppelt al bijna 40 jaar vrijwilligers en stagiairs aan kinderen en volwassenen met een beperking die thuis wonen. Vorig jaar alleen al werden er 140.000 informele zorguren gerealiseerd. Handjehelpen merkt ook dat de 'zorg achter de voordeur', meer en meer toeneemt. Zij zien het aantal hulpvragers, jongeren en ouderen met een beperking die hulp nodig hebben, jaar na jaar stijgen.

Samenwerking

Handjehelpen is blij dat studenten en docenten van de HU enorm betrokken zijn om te gaan pionieren in de informele zorg. Met name de samenwerking tussen mantelzorgers en de verpleegkundigen in opleiding zal veel aandacht krijgen tijdens de stage. In totaal zullen er zo'n 165 hulpvragers kunnen worden geholpen door de stagiairs. Dat resulteert in 15.000 hulpuren.