• de iconen

    Jeroen Balk

Tijdloze Iconen

10-06-2018, 19:51 | Lezersnieuws | E.C.

Tijdloze Iconen

 

Iconen laten de beschouwer een glimp opvangen van een andere wereld, een wereld van het goddelijk licht, en worden daarom ook wel vensters op de eeuwigheid genoemd. Men aanbidt een icoon niet, maar een icoon is een middelaar tussen God en de mens.

Het schilderen van een icoon vraagt al vanaf het eerst moment toenadering tot God. De icoonschilder bidt om hulp, om zegen over zijn werk. Bij het hele proces rond het maken van een icoon wordt op de eerste plaats eer aan God gebracht. De icoonwijding is daarbij het hoogtepunt, een rituele handeling waardoor de icoon aan God wordt toegeheiligd.

In het najaar van 2016, in 2017 en het voorjaar van 2018 zijn er, onder bezielende leiding van Ineke Meyer, iconen gemaakt door parochianen van de parochie Paus Johannes XXIII. Op zondag 3 juni zijn in de St. Barbarakerk deze iconen gewijd in een feestelijke viering met prachtige muziek uit de mis in G van Schubert en o.a. twee Russische liederen van Bortnianski en Tjaikovski.

Er waren veel mensen in de kerk, waaronder familieleden van de schilders. Pastor Hans Eppink die de viering voorging stelde de mensen gerust, hij zou weinig water over de iconen sprenkelen, maar dat 'gebrek' dan weer goed maken met een extra zegening met wierook.