• De Kromme Rijn is weer zichtbaar na het verwijderen van overtollige wilgen.

    Gebiedscoöperatie O-gen
  • Schone oevers verbeteren de doorstroming van de geul

    Gebiedscoöperatie O-gen

Snoei- en graafwerkzaamheden in het natuurgebied bij de Steenovenweg in Werkhoven afgerond

13-11-2018, 15:13 | Lezersnieuws | Iris

Afgelopen weken werd in opdracht van de provincie Utrecht hard gewerkt in het natuurgebied aan de Steenovenweg. Het bijzondere rivierlandschap is weer open en zichtbaar gemaakt voor recreanten. Overtollige begroeiing van wilgen, elzen, gras en riet werd verwijderd en de poel en nevengeul zijn opgeschoond. Ook de nieuwe ooievaarspaal staat fier op zijn plek. Net als de vernieuwde bank die uitzicht biedt over de Kromme Rijn.

Doorstroming verbeterd
De monding en bochten in de nevengeul zijn aangepakt, zodat het water uit de Kromme Rijn er gemakkelijk doorheen kan stromen en vissen hun paaigebied weer kunnen bereiken. Projectleider Pauline van de Gun vertelt: “Door het uitgraven van de nevengeul en het veranderen van de aansluiting met de Kromme Rijn, kan het water beter door de geul stromen. Met de huidige lage waterstand is dat nog moeilijk te zien, maar zodra het water stijgt naar normale hoogte krijgt het een stroomsnelheid van 6000 liter per seconde. Met die snelheid krijgt de geul minder kans om nogmaals dicht te groeien.”

Afronding
Nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond. De vrijgekomen grond uit de geul ligt nu nog te drogen. In het vroege voorjaar wordt deze grond door de bodem gewoeld en opnieuw ingezaaid. Ook het slootmaaisel wordt door aannemer Agterberg nog verpulverd en uitgereden over het gebied.

Krachtig en vitaal landelijk gebied
De onderhoudswerkzaamheden worden gecoördineerd door Gebiedscoöperatie O-gen in opdracht van de provincie Utrecht die eigenaar is van het gebied. In het project werken provincie Utrecht, Gebiedscoöperatie O-gen en HDSR samen aan duurzame riviernatuur. Het project is onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland van de provincie Utrecht. De provincie werkt daarmee aan een krachtig en vitaal landelijk gebied met een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, landschap en recreatie. Waar iedereen nu, maar ook in de toekomst van kan genieten.