• Kinderen oefenen met reanimeren op de oefen poppen.

    I. Laberton

Reanimeren voor groep 8 op alle Bunnikse scholen

17-06-2019, 21:03 | Lezersnieuws | femke

Niets doen is geen optie.....

Door het al in 2015 gestarte Project Betrokken Kinderen op alle Bunnikse scholen maakten de leerlingen kennis met een EHBO-les, waarbij ook reanimatie werd behandeld. Door de interesse en het enthousiasme die de kinderen van de groepen 7 en 8 hiervoor toonden is in 2018 het initiatief genomen om, in het verlengde van het project Betrokken Kinderen, een training voor te bereiden over reanimatie en AED-gebruik voor alle groepen 8.

De uitvoering hiervan liep vrijwel gelijk met het nieuws van begin juni 2019 dat er een petitie van het Rode Kruis en een groep artsen was aangeboden aan de Kamer, bedoeld om EHBO op te nemen in de lesprogramma’s van de middelbare scholen. Overigens adviseerde de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) al eerder om het reanimatieonderwijs voor 12-jarigen aan te bieden.

De trainingen zijn op alle basisscholen vanaf half mei uitgevoerd door gekwalificeerde trainers. Voor hen was dit ook een bijzondere ervaring. Het uitgangspunt is dat als je ooit een keer meemaakt dat iemand onwel wordt, niet meer ademt of beweegt, je weet wat er persé moet gebeuren: bellen met 112 en het zorgen voor het ophalen van een AED. En zo mogelijk ook beginnen met reanimeren. De trainers zijn na hun lessen heel tevreden over het leereffect. Duidelijk werd voor alle leerlingen: niets doen is geen keuze. Handelend optreden, doe wat: dat helpt altijd. Het enthousiasme was groot, naast dat het ook spannend wordt gevonden om reanimeren te leren. Volgens leerlingen, trainers en docenten is het een waardevolle training, zeer leerzaam en zeker voor herhaling vatbaar.