• De binnentuin van 'De Grondslag'

    Jan Rozema
  • Buitenzijde 'De Grondslag'

    Jan Rozema

Open Huis woongemeenschap 'De Grondslag'

10-05-2019, 10:41 | Lezersnieuws | Hans

In Bunnik op de hoek van de Camminghalaan en de Kampweg staat sinds 2001 het gebouw ‘De Grondslag’. Een woongemeenschap van en voor senioren die daar wonen onder het motto van: ‘vrijheid, zelfstandigheid en vriendschap’. De naam van het complex is een hernieuwd gebruik van de naam van het oude gebouw ‘De Grondslag’ dat ooit in het centrum van Bunnik stond. In de gemeenschappelijke ruimte, ‘Babbelonië’, komen tijdens het thee en koffie uur verschillende bewoners aan het woord. ‘Je woont hier veilig, je voelt je beschermd en je weet dat er naar je wordt omgekeken’. ‘Bovendien ben je hier nooit eenzaam en toch heb je achter je eigen voordeur volledig je eigen privé. Het wonen hier geeft een warm gevoel, er is altijd belangstelling voor elkaar. Lief en leed wordt gedeeld met elkaar. Veel dingen doen we gemeenschappelijk, maar je bent nooit verplicht aan alle activiteiten deel te nemen'. ‘De Grondslag’ is beslist geen elitaire woongemeenschap doordat er zowel sociale huurappartementen als koopappartementen zijn. Naast de eerder genoemde positieve punten geldt voor iedereen eigenlijk ook dat de woning die ze verlieten  te groot geworden was. De appartementen waar men nu in woont worden door de bewoners als zeer prettig ervaren. Ze zijn praktisch ingericht, comfortabel, met een prachtige gezamenlijke binnentuin en een eigen parkeerplaats.

Wanneer je in ‘De Grondslag’ wilt gaan wonen, is dat niet geheel vrijblijvend. Er is een bewonersvereniging waar je lid van dient te worden. Voor aspirant-leden die op de wachtlijst staan, geldt dat ze regelmatig het koffie en thee uur komen bijwonen en bij toerbeurt ook dienst hebben hierbij. Dit allemaal om alvast kennis te maken met je toekomstige medebewoners. Je kunt aspirant-lid worden tot je 65e jaar. Vestigen mag je je tot je 75e . Aspirant-lid word je nadat je te kennen hebt gegeven te willen gaan wonen in de woongemeenschap en er een gesprek is geweest. In dit gesprek komen de voorwaarden vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement aan de orde. Zodoende weet iedereen waar hij of zij aan toe is wanneer wonen in ‘De Grondslag’ een feit wordt.

Bent u geïnteresseerd naar wonen in ‘De Grondslag’ en denkt u dat dit iets voor u zou zijn, kom dan langs op 18 mei bij het Open Huis van 2 tot 4  uur ’s middags.

Hans Nap

Voorzitter Bewonersvereniging ‘De Grondslag’