• aanwezige 65 plussers en op de achtergrond het koor.

    Jan Jansen

Nieuwjaarsreceptie ZOM

07-01-2019, 09:51 | Lezersnieuws |

Nieuwjaars receptie in de witte huisjes in Bunnik op 6 januari.

Van de raad van kerken in samen weking met de ZOM.