Groen verdwijnt, de schutting verschijnt.

01-12-2017, 13:21 | Lezersnieuws | ing. J.S. Zwetsloot

Zo'n 25 jaar geleden werd Odijk eervol tweede in een landelijke wedstrijd voor het groenste dorp. Nu is er een wandelpad waar men het twijfelachtige genoegen heeft om aan beide zijden tussen schuttingen door te lopen. Dit is mede het gevolg van de verkoop van snippergroen van de gemeente aan particulieren onder het motto: "waar groen verdwijnt, een schutting verschijnt". In plan De Waarden verschijnen inmiddels ook schuttingen. Bij één perceel staat meer dan 50 meter schutting als erfafscheiding in de tuin; voor een groot deel bestaande uit milieubelastend geïmpregneerd hout. Dit vond plaats met toestemming van de gemeente, terwijl de gemeente destijds bij de verkoop van de bouwgrond notarieel had laten vastleggen dat erfafscheidingen uit groenblijvende hagen moesten bestaan, hetgeen nog steeds van kracht is.

De luchtkwaliteit is in Odijk in verband met de nabijgelegen A 12 niet optimaal. Woningen worden zodanig geïsoleerd dat met een luchtvervuilende houtkachel kan worden volstaan. Veel groen draagt bij aan een gezonder milieu en is voor iedere bewoner van belang. Bewoners dienen daar zelf voor te zorgen. Privacy kan ook met opgaand groen worden bereikt. De gemeente heeft op dit punt geen eigen beleid, maar hanteert een algemeen ministerieel schrijven met betrekking tot het plaatsen van schuttingen. Odijk heeft er echter alle belang bij dat het groen blijft.