Gemeente Bunnik Klimaatneutraal?!

27-02-2018, 11:10 | Lezersnieuws | Gemeente

Op maandag 19 februari organiseerde de gemeente in samenwerking met de Energiegroep Bunnik een inspiratieavond over duurzaamheid. Het doel van de avond was samen ideeën opdoen over hoe we van de gemeente Bunnik een klimaatneutrale gemeente kunnen maken. Klimaatneutraal betekent dat je als gemeente geen CO2 (koolstofdioxide) meer uitstoot.

Wethouder Erika Spil opende de avond voor de 45 geïnteresseerden. De wethouder schetste de immense opgave waar de gemeente voor staat als ze klimaatneutraal wil worden. Daarnaast gaf ze aan dat de gemeente dit niet alleen kan, maar ook de hulp van inwoners en bedrijven nodig heeft.

Vanuit de aanwezigen bleek vooral dat er behoefte was aan duidelijkheid vanuit de gemeente en antwoord op vragen zoals: "Heeft er iemand ervaring met het format 'Thuisbaas' van Urgenda om je woning energiezuinig te maken?" en "Welke mogelijkheden en kansen zijn er om windmolens en zonnevelden te realiseren in de gemeente?" Er is behoefte aan praktische informatieavonden, succesverhalen in ’t Groentje en een duidelijke rolverdeling.

Toekomst

Deze avond was een leerzaam startmoment. Een beginstap op de weg naar een klimaatneutrale gemeente. Vanuit de gemeente en de Energiegroep Bunnik wordt nu nagedacht over het organiseren van praktische inhoudelijke avonden. Ook zullen we vanuit de gemeente de samenwerking met inwoners zoeken om tot een concreet actieplan Bunnik klimaatneutraal komen.

Meer informatie

Op onze website kunt u de presentaties en andere informatie terugvinden. Heeft u een idee en wilt u daar zelf mee aan de slag? Mail dan naar duurzaam@bunnik.nl.