• Karen van Loenen, Ans Cornel en Trudy Molenaar

  Ineke van Loenen
 • Ans 'slacht'het spaarvarken

  Ineke van Loenen
 • Ans, Trudy en Karen met het spaarvarken

  Ineke van Loenen
 • het 'geslachte' spaarvarken

  Ineke van Loenen

Garderobe opbrengst BeZeT voor goed doel

11-02-2017, 13:40 | Lezersnieuws | Ineke van Loenen

Toneelclub BeZeT speelde op 26, 27 en 28 januari in theater De Kersepit met veel plezier en tot groot genoegen van het publiek, het blijspel: Festival der Fantasten".

Ieder jaar gaat de garderobe opbrengst naar een goed doel. Dit jaar is gekozen voor Mannah, (Zorg met perspectief) van Ans Cornel en Jannie Maasdam. Zij wonen en werken vanuit de Werkhovenseweg 26 in Werkhoven (achter de molen) www.mannah.nu

Ans mocht van 2 leden van BeZeT Trudy Molenaar en Karen van Loenen een bedrag van € 375,30 in ontvangst nemen. (zie foto)

Mannah werkt met ouders én hun kind waarbij alles gericht is om samen op weg te gaan naar een leven dat recht doet aan de eigenheid van het kind. Een leven samen met anderen. Op deze manier wil Mannah bijdragen aan een mooiere wereld waarin mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking helemaal tot hun recht komen en een goed leven hebben. Zij doen/werken veel met klank(instrumenten) om hun gasten nieuwe zintuiglijke ervaringen aan te reiken en als middel ter ontspanning. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van wat extra, nieuwe klankinstrumenten.

Hartelijk dank aan alle gulle gevers.