• Buurtbemiddelaars Ellen van Tilburg en Wilbert van den Hoeven met hun buurtbemiddelingscertificaten.

    CCV
  • Buurtbemiddeling, hulp bij overlast.

    CCV

Buurtbemiddeling beste oplossing bij burenruzies - ook in de gemeente Bunnik…

25-09-2017, 12:50 | Lezersnieuws | I. de Gier

Op dinsdagavond 3 oktober vindt in Bibliotheek IDEA Bunnik weer het maandelijkse inloopspreekuur plaats. U kunt hier zonder afspraak terecht met vragen en ideeën over alles wat heeft te maken met wonen en leven in de gemeente Bunnik. Op 3 oktober is het thema Buurtbemiddeling en is er een buurtbemiddelaar aanwezig.

Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur en in de verte twee ruziënde buurtbewoners… Buurtbemiddelaars komen de meest uitlopende problemen tussen buren tegen. Problemen waardoor mensen zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt. Terwijl met bemiddeling de situatie enorm kan opknappen. Dat is het topje van de ijsberg van het totaal aantal overlastzaken. Want niet iedereen vindt nog zijn weg naar Buurtbemiddeling.

Soorten overlast

De top 3 van meest voorkomende klachten dit jaar is: geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Buurtbemiddelingsorganisaties geven aan dat zij steeds meer complexe zaken binnen krijgen. Zo komen getrainde bemiddelaars vaker in aanraking met gezinnen waar meerdere problemen spelen, is er meer sprake van (een vermoeden van) psychische problematiek of krijgen ze te maken met moeilijke burenruzies die erg geëscaleerd zijn. Buurtbemiddeling schakelt dan haar netwerk in om de juiste personen of instanties erbij te betrekken.

Een bijzondere oplossing

Ook in Zeist en Bunnik zijn achttien goed getrainde buurtbemiddelaars wekelijks op pad om buren te ondersteunen. Het herstellen van de communicatie, het opnieuw naar elkaar luisteren en gezamenlijk zoeken naar mogelijke oplossingen maakt deel uit van elk bemiddelingstraject. Soms leidt dit tot bijzondere resultaten. "Ik denk aan het bemiddelingstraject waarbij een oudere buurman vogels voerde en waardoor het balkon van de buren werd vervuild", vertelt Ellen van Tilburg, coördinator Buurtbemiddeling van MeanderOmnium. "Tijdens het bemiddelingsgesprek werd duidelijk dat de buurman eenzaam was en dol op honden. De buren hadden een hond en ter plekke werd afgesproken dat de buurvrouw samen met de buurman een keer per week de eenden zou gaan voeren samen met de hond, de buurman beloofde het voeren op het balkon te beperken."

Ervaar je overlast van de buren neem dan contact op met Ellen van Tilburg of Wilbert van den Hoeven van Buurtbemiddeling MeanderOmnium voor informatie of advies, tel: 030 - 267 77 87 of e-mail buurtbemiddeling@meanderomnium.nl.