• Myra den Haan

    Petrina Derksen

10 jaar zicht op onderwijskwaliteit

12-09-2018, 17:41 | Lezersnieuws | Myra

ODIJK – Dit jaar was de start van het schooljaar extra feestelijk bij Buro Bruis, het bedrijf van de Odijkse Myra den Haan. Het onderwijsplansysteem Planb² bestaat tien jaar. Deze webapplicatie helpt de leerkracht de groep en de onderwijsbehoeften van individuele kinderen nauwlettend te volgen. In 2008 ontstaan op een basisschool vanuit de wens om administratieve last te verlichten, blijkt dat door de inzet van Planb² de leerkracht zich gesteund voelt en de directie duidelijk meer overzicht heeft over wat er in school gebeurt.

Myra den Haan is al jarenlang nauw betrokken bij onderwijsontwikkelingen: “De leerkracht krijgt meer sturingsinformatie en kan het plannen en evalueren van het onderwijs veel effectiever laten verlopen. Daar doen we het voor. Omdat we vinden dat élk kind recht heeft op onderwijs dat het beste in hem naar boven haalt.” Onlangs is de applicatie uitgebreid met een versie voor de kinderopvang. Crèches en peuterspeelzalen vervullen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen. Hoe eerder een taal- of ontwikkelingsachterstand ontdekt wordt, hoe beter. Dankzij Planb² kan de ontwikkeling van een kind al vroeg in beeld gebracht worden. De informatie kan vervolgens eenvoudig aan het basisonderwijs overgedragen worden. Zo sluit ook dit nieuwste product van Buro Bruis aan bij dat waar het allemaal om draait: het kind, met zijn talent en zijn toekomst. Meer info: www.burobruis.nl.