• Grote belangstelling tijdens de ledenvergadering van 2016.

    Anke van der Have

Wethouder Eijbersen spreekt over de zorg tijdens ledenvergadering van wijkvereniging Kromme Rijn

04-05-2017, 11:00 | Lezersnieuws |

Datum:

maandag 15 mei 2017, 20:00 tot 22:30

Locatie:

Kosterijland 8, Bunnik
Postillion Hotel
Bunnik

Op maandagavond 15 mei om 20.00 uur, houdt de wijkvereniging Kromme Rijn haar algemene ledenvergadering in het Postillion Hotel.

Het afgelopen jaar zijn er binnen het bestuur veel zaken aan de orde geweest die van invloed zijn op het woon- en leefklimaat van onze wijk. Voorbeelden zijn het scholeneiland, het MFA, Rhijnhaeghe, snippergroen en het bomenonderhoud. Naast deze onderwerpen zal de komende jaren ook de ontwikkeling van het stationsgebied in relatie tot de verbinding met de Uithof onze aandacht verdienen.

Ook de vernieuwde vormen van communicatie met de leden en de vele activiteiten van de technische commissie komen aan de orde.

Na de pauze zal wethouder Jorrit Eijbersen een bestuurlijk inkijkje geven in de ontwikkelingen binnen het domein zorg. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de taken die vroeger via de AWBZ werden geregeld. Het gaat hier om taken zoals huishoudelijke hulp, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, preventie, aanschaf van hulpmiddelen, etc. We zijn benieuwd om te horen wat de ervaringen zijn van degenen die daarmee te maken hebben en wat het beleid van de gemeente op dit terrein is.

 

Dankzij de altijd gastvrije ontvangst van het Postillion Hotel belooft het een interessante en ook een gezellige avond te worden. Koffie/thee, een drankje en hapjes worden gratis aangeboden. Ook parkeren is gratis.

U bent allen van harte uitgenodigd!

Zie ook:

www.krommerijnwijk.nl

facebook.com/WijkverenigingKrommeRijn

twitter.com/wijkkrommerijn