• Water is één van de hoofdthema’s tijdens het Streekplatform op 17 november.

    Marijke van Eijkeren, beeldbank.O-gen.nl

Streekplatform 17 november: podium voor ideeën uit de streek

03-11-2016, 17:21 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 17 november 2016, 19:30 tot 22:00

Locatie:

Singel 40A, Odijk
Paviljoen Buiten
Odijk

Op donderdag 17 november 2016 vindt de wintereditie van het Streekplatform Kromme Rijnstreek plaats. Tijdens deze netwerkbijeenkomst, die wordt georganiseerd door gebiedscoöperatie O-gen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en LEADER, staan "initiatieven van onderaf" centraal. Inwoners van de Kromme Rijnstreek en Heuvelrug die blauwe burgerinitiatieven (water-ideeën) hebben of vernieuwende ideeën over recreatie, voedsel, educatie, duurzame energie of 'zorg voor elkaar', krijgen deze avond de gelegenheid om hun idee te presenteren en kunnen gericht op zoek naar partners voor hun initiatief. Maike van der Maat (projectleider LEADER) vertelt: " Er hebben zich al verschillende inwoners en organisaties gemeld met vernieuwende ideeën. Het belooft een inspirerende avond te worden".

LEADER is een Europees programma voor Plattelandsontwikkeling. Een belangrijk doel is het stimuleren van samenwerking tussen stad en platteland, met name rondom de thema's voedsel, educatie of recreatie. Ook voor innovatieve projecten op het gebied van het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie of maatschappelijke projecten die een oplossing bieden voor de zorg voor elkaar, kan vanuit LEADER ondersteuning worden gegeven. Kijk voor meer informatie op www.o-gen.nl/leader.

Tijdens het Streekplatform kunnen initiatiefnemers hun idee over een of meer van bovenstaande thema's presenteren in een pitch van 2 minuten en vervolgens met elkaar in gesprek. Zo is het mogelijk om feedback op uw plannen te krijgen, maar ook partners te zoeken of aansluiting bij andere initiatieven.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt op dit moment een subsidieregeling uit voor 'blauwe burgerinitiatieven'. Het gaat om kleinschalige initiatieven die het waterbewustzijn van mensen in het gebied van De Stichtse Rijnlanden vergroten, de kwaliteit van het water in sloten en singels verbeteren of het watersysteem beter bestand maken tegen klimaatverandering. Tijdens het Streekplatform licht hoogheemraad Guus Beugelink alvast een tipje van de sluier op en kunt u uw initiatief alvast 'in de week leggen'. Ook kunt u in gesprek over diverse waterprojecten waar het waterschap en andere partijen in de regio mee bezig zijn of mee aan de slag gaan.

Heeft u zelf een idee of bent u benieuwd welke ideeën anderen in de streek hebben? Dan bent u van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelding, kijk op: www.o-gen.nl/17-november-streekplatform-kromme-rijnstreek.