Regionale bijeenkomst NL Vitaal

27-02-2018, 13:56 | Lezersnieuws | Gemeente Bunnik

Datum:

donderdag 15 maart 2018, 15:30 tot 19:30

Locatie:

Achterdijk 2
Fort bij Vechten
Bunnik

Het gezond opgroeien van jongeren is een gezamenlijke maatschappelijke opdracht voor ons allemaal. Een gezonde schoolomgeving is hier een belangrijk onderdeel van. Gezonde leerlingen presteren beter. Samen kunnen we hiervoor zorgen, ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Als wethouder, directeur van een bedrijf, school of maatschappelijke organisatie of voorzitter van een sportclub. Hoe kunnen we gezamenlijk onze rol vervullen om te komen tot een integrale aanpak? En de schoolomgeving voor ieder kind een gezonde omgeving laten zijn? Het programma Gezonde School faciliteert po, vo en mbo-scholen om aan de slag te gaan zodat jongeren gezond kunnen opgroeien. Waar liggen kansen en hoe helpen we elkaar verder?