• Het vaandel van Utrechts oudste loge Ultrajectina

    Loge Ultrajectina

26 oktober: stap eens binnen bij de oudste vrijmetselaarsloge van Utrecht, loge Ultrajectina

11-10-2017, 15:00 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 26 oktober 2017, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Maliebaan 70A, Bunnik
Logegebouw, Maliebaan 70A, Utrecht
Bunnik

Over de vrijmetselarij gaan vele verhalen, mythes en geruchten rond. Iedere vrijmetselaar is bereid geweest voorbij deze verhalen te speuren om te vinden wat de vrijmetselarij werkelijk is. Op donderdagavond 26 oktober houdt vrijmetselaarsloge Ultrajectina, de oudste loge van Utrecht, open avond zodat ieder in de gelegenheid is zelf kennis te komen maken.

Zoek wat verbindt en neem weg wat verdeelt

In een wereld die meer verdeeld lijkt dan ooit, in een wereld waarin haast, vluchtigheid en oppervlakkigheid lijken te regeren ontwaakt bij de nodige mensen het verlangen naar broederschap, harmonie en diepgang. Dit verlangen verbindt de leden van Loge Ultrajectina aan elkaar en zet hen aan iedere maandagavond bij elkaar te komen op de Maliebaan te Utrecht. Zo kan het zijn dat mannen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden met verschillende perspectieven en referentiekaders allen hun uiteenlopende zienswijzen met elkaar delen over één en hetzelfde onderwerp. Meer diepgang, meer inhoud, de kans eigen perspectieven te toetsen, verdiepen, uitbreiden en tot ontplooiing te laten komen.

Er is meer

Op de Maliebaan vinden we een werkplaats, de ruimte waar de vrijmetselaren hun rituelen opvoeren. Rituelen rijk aan symbolen die voor de ingewijden inhoud en betekenis krijgen. Rituelen die ondermeer helpen zelfkennis op te doen, de relatie tot de medemens te bepalen, het leven en omringende wereld beter te begrijpen en meer.

Af en toe openen we de gelederen om niet-ingewijden een blik te gunnen in ons midden. Op 26 oktober is zo`n gelegenheid.

Enkele wezenlijke kenmerken:

• de oudste loge van Utrecht (sinds 1830)

• een vereniging voor mannen met uiteenlopende opvattingen;

• een omgeving voor het ontwikkelen van een individuele, bewuste levenshouding;

• een werkwijze met behulp van rituelen, symbolen en vertrouwelijkheid;

• een gezelschap dat streeft vrij te zijn van dogma's

• een gezelschap vrij van sociale hiërarchie;

• een broederschap met geborgenheid;

• een dynamisch rustpunt, een plaats van stilte in een hectische wereld;

• een sfeer van onderling vertrouwen en wederzijds respect.

Donderdag 26 oktober

Belangstellenden nodigen wij uit kennis met ons, onze sfeer en werkwijze te maken. Dat kan op donderdagavond 26 oktober vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in ons logegebouw aan de Maliebaan 70A in Utrecht. Meldt u zich vooraf svp aan via onsmailadres.