• Inge Verhoef

    Inge Verhoef

Raadspraat en inwonerspraat!

Raadspraat. Er wordt heel wat afgepraat in de raadszaal. Dat is nodig, vaak erg interessant en meestal ook vermakelijk. Maar ik moet toegeven, het liefst praat ik met inwoners. Op het schoolplein, bij de borrel, op straat, in de -piep- buurtwinkel. Waar maak jij je druk om? Wat mis je in onze dorpen? Wat vind je mooi? Wat moet er veranderen? Wat moet zo blijven?

P21 organiseerde zondag een bijeenkomst die een combi was van schoolplein, borrel, straat en – piep – buurtwinkel over woningbouwplan De Hoenderik. Het was een heel levendige discussie en een mooi voorbeeld van hoe wij politiek midden in de samenleving zien.

Het was wel wennen, want hoe kun je het over een plan hebben als het plan er nog niet ligt? Het ging natuurlijk over wensen (voor het overgrote deel tegen) en over argumenten (idem), maar ook kwamen er allerlei vragen over het raadswerk naar boven. Wat is de rol van de raad en van het college, wanneer is de raad aan zet, is het al een gelopen race, wat zijn de standpunten, wat kan de raad eigenlijk allemaal belangrijke vragen.

Het woningbouwplan De Hoenderik is onlangs weer uit de koelkast gehaald en de gemeenteraad heeft nog geen kaders gesteld. Juist op zo'n moment vind ik het belangrijk om elkaar te spreken. Hoe leeft het onderwerp, wat zeggen de voorstanders, wat vinden de tegenstanders, is er een tussenweg?

P21 wil politiek bedrijven samen met inwoners en belanghebbenden, en samen met andere raadsleden. We willen graag meer publiek debat en meer politieke discussie voordat de raad de kaders gaat stellen voor het beleid. We willen vaker relevante onderwerpen zelf agenderen, los van het college. We willen kortom een actievere rol van de gemeenteraad.

En dan gaat het ons met name om twee enorme uitdagingen: de woningbehoefte en de energietransitie. Beide moeten hun beslag krijgen in ons mooie landschap, waar we de natuur ook nog eens willen versterken. Hiervoor willen we resultaten boeken waar het coalitieakkoord ruimte en kansen biedt. De goede samenwerking met onze wethouder en de rest van het college kunnen dit ook mogelijk maken. Het realiseren van een prettige leefomgeving voor iedereen staat voorop: we letten dan op sociale cohesie, schone lucht, extra groen en duurzaam bouwen. Ook voor de energietransitie geldt dat die niet op zich staat: het is bovenal een sociale transitie waar iedereen aan mee moet kunnen doen.

Er is kortom veel werk aan de winkel. Wij gaan aan de slag en we hopen jou tegen te komen. Bijvoorbeeld in één van onze nieuwe werkgroepen.

Werkgroepen van start

Inwoners die mee willen denken en praten over een bepaald onderwerp zijn van harte welkom bij onze nieuwe werkgroepen over Woningbouw, Groen, Verkeer en Sociaal domein. De groepen proberen zowel binnen als buiten kennis te vergaren, informatie over te dragen en andere inwoners te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een advies, een bijeenkomst, of meedenken met raadsleden.

Heb jij kennis over een bepaald onderwerp en wil je dat delen? Of heb je een mening ergens over, sluit je dan aan bij een van de werkgroepen. Contact: erikalsema@hotmail.nl.

Inge Verhoef

Fractievoorzitter P21