Hey Macarena

O mijn God, mijn grote, grote, goede, goede, lieve God, heb toch erbarmen met ons, nederige schepselen Uwer almachtigen hand die wij zijn. We hebben te Bunnik, dat beseffen we terdege, de grenzen van het toelaatbare overschreden. Onze Pieten zijn hun grote boekjes ver en ver te buiten gegaan. Kijk toch eens hoe ze er nu bij zitten. Ze hebben hun roetgeveegde of zwarte hoofden, al naargelang de kleurvoorkeur, diep in hun eigen zakken gestoken. Het liefste zouden zij zich met hun eigen roe een pak rammel toedienen van heb ik jou daar. O, konden zij zichzelf maar geheel en al in hun eigen zak stoppen en naar Spanje verschepen Ze schamen zich ten diepste voor hun eigen gedrag. Hoedjes zijn ze zich geschrokken toen de toorn van kardinaal Eijk op hun hoofden nederdaalde. Ze waren zich van geen kwaad bewust.

Al sedert jaren voeren zij, gedurende de ontvangst van hun patroon, in de Barbarakerk op het Priesterkoor een dans op. Al die tijd al leggen zij eerst de rechterhand op het achterwerk en dan de linker, om vervolgens "hey Macarena" te roepen en met voornoemd achterwerk te schudden. Al die tijd stond het bisdom er bij, riep hi hi hi, ha ha ha en keek ernaar.

Wat is er toch veranderd goede God, laat het ons weten, dat uw kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, in zijn oneindige wijsheid dit jaar opeens heeft besloten dat dat schudden met het achterwerk heeft geleid tot de ontwijding van de Barbarekerk, Uw eigen huis?

De Pieten staan met hun roetgeveegde of zwarte monden vol tanden. Hadden ze dat geweten, dan hadden ze niet met het achterwerk geschud en geen "hey Macarena" geroepen. Uw kardinaal laat weten dat het vooral de verwijzingen naar fysiek genot zijn die hebben geleid tot de ontwijding van de Barbarakerk. Maar verwees het "hey Macarena" roepen en het schudden met het achterwerk in voorgaande jaren dan niet naar fysiek genot?

Jawel Heer, dat deed het wel degelijk, het wond er al die tijd al geen doekjes om. Er is aan de Macarena niets veranderd. Maar wat dan nu, wat heeft Uw kardinaal doen besluiten om juist dit jaar Uw huis tijdelijk uit te doen loggen uit uw netwerk? Werd er zinnelijker met het achterwerk geschud dan andere jaren of wist de kardinaal niet dat het schudden plaatsgreep?

Vertel het ons toch, dan zullen we er voor zorgen dat er volgend jaar niet meer, op welke wijze dan ook, verwezen zal worden naar fysiek genot, althans, niet op het Priesterkoor van uw huis.

Op die manier kunnen we voorkomen dat er een boeteviering noodzakelijk is om uw huis weer in uw netwerk in te loggen, zoals dit jaar het geval was.

Geef ons toch een teken Heer en de Pieten zullen voortaan elders met het achterwerk schudden.

Reageren? Mail naar bijlo@groentje.nl