• L. Visser

"Bouwen in Bunnik", ook bij de Hoenderik?

Een nieuw jaar. Grootse plannen voor Bunnik, het dorp gaat veranderen. 2020 zal in het teken staan van de planvorming voor uitbreiding van het dorp. Odijk West komt eraan, we gaan nadenken over het Stationsgebied. Nieuwe woningen voor onze eigen inwoners om door te kunnen stromen, maar ook mensen uit de regio willen graag in Bunnik wonen. Een tiental jaren terug waren we blij met ieder zicht op nieuwe huizen. Niet alleen voor onze eigen inwoners maar de stelling was dat meer mensen nodig waren om het aanbod van voorzieningen in de dorpen in stand te houden. Die fase is inmiddels wel voorbij met alles wat er nu aan plannen voorligt. In de toekomstvisie voor de ontwikkeling van onze dorpen staat steeds bovenaan dat we Bunnik kleinschalig willen houden. Groen met een dorps karakter. Geen verstedelijking, geen opvulling van alle groene plekken in onze dorpen. De eerste grote uitdaging om ons dorp groen te houden, zal de nieuwbouw van de wijk De Hoenderik worden. 


De meest recente informatie over het plan Hoenderik staat op de website van de gemeente met als titel "kwaliteitsimpuls noordkant Bunnik". Er is in de regio en Bunnik een grote behoefte aan woningen. Het woningbouwprogramma bevat woningen voor diverse doelgroepen uit ons dorp. Er komt 30% sociale woningbouw. De locatie van De Hoenderik, pal langs de Kromme Rijn maakt natuurlijk dat de woningen erg geliefd zullen zijn. Naast de woningen belooft de ontwikkelaar de aangrenzende weilanden tot nieuwe natuur om te vormen als een compensatie voor de woningbouw. Maar is dit wel als kwaliteitsimpuls te beschouwen? Is dat nog wel nodig nu de CO2- en de klimaatdiscussie alles wat agrarisch is de komende jaren in een ander daglicht plaatst?

Moeten we nu echt nog langs de Kromme Rijn bouwen met Odijk West, het stationsgebied en wie weet wat nog meer in het vooruitzicht? Weegt de behoefte aan huizen op tegen het opofferen van de ruimte langs de rivier? Weegt de natuurontwikkeling in het overblijvende groene gebied, zoals de projectontwikkelaar belooft, op tegen nieuwe huizen? Hebben al die mensen die straks nieuw in ons dorp komen niet heel veel behoefte aan prachtige, lege Kromme Rijn? Wanneer is genoeg genoeg?

Het CDA staat uiterst kritisch tegenover deze ontwikkeling. Wordt Bunnik een vooruitgeschoven verstedelijkte post van Utrecht of blijft het groene en dorpse karakter bestaan? De planvorming komt binnenkort naar het Open Huis. Daarna gaat de raad zich uitspreken over het kader waarbinnen de ontwikkeling eventueel kan plaatsvinden. Het college komt in elk geval met een voorstel. Worden we de gemeenteraad van stenen en asfalt of behouden we ons mooie landschap, de Kromme Rijn, de ruimte om (straks) schone lucht te ademen?

Wat vindt u ervan, wat weegt voor u het zwaarst? Het is nu het moment om uw mening te laten horen. Nu worden de plannen concreet gemaakt. Als de bulldozer in het weiland verschijnt, is het te laat. Het eerste halfjaar van 2020 worden veel cruciale besluiten genomen. De toekomst van Bunnik krijgt dan vorm. Het CDA gaat graag de discussie met u aan. Het is aan de gemeenteraad om de belangen af te wegen maar zonder (tegen)geluid van inwoners is er geen balans. En de belangen kunnen strijdig zijn. Nieuwe huizen om door te kunnen stromen tegenover het behoud van groen. Regionale woningbouwproblematiek oplossen of juist niet of zo min mogelijk. Groen roepen in de politiek is makkelijk, groen doen een stuk ingewikkelder. Laat van u horen!