Sobere Maaltijden

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Vrijwillige kokkies delen hun gaven en de organiserende instanties, de Nicolaasgeloofsgemeenschap en de Protestantse Gemeente Odijk (Witte Kerkje) samenwerkend in het OBO (Oecumenisch Beraad Odijk) stellen elk jaar de ruimte beschikbaar. Wel wordt aan de deelnemers een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een speciaal project. Het Oecumenisch Beraad Odijk koos voor de 40-dagentijd een project aangereikt door Gea van Rijn uit Bunnik. Zij loopt/liep als co-assistent stage in een ziekenhuis in Sumve, Tanzania. De stagiaires van dit ziekenhuis zamelen geld in om aan ernstig ondervoede kinderen speciale voeding te kunnen geven, waardoor zij aanzienlijk meer kans op overleven hebben. De Sobere Maaltijden zijn vanaf 23 februari, wekelijks op een andere dag in 'Het Zaaltje' van de Nicolaaskerk in Odijk. Data: maandag 23 febr., dinsdag 3 mrt., woensdag 11 mrt., donderdag 19 mrt. en vrijdag 27 mrt steeds van 18.00 tot + 18.45 uur. Voor elke maaltijd afzonderlijk kunt u zich uiterlijk 24 uur van tevoren opgeven bij mevr. Bep de Wit(e-mail: bep.de.wit@casema.nl) of via lijst die de zondag voorafgaande aan de Sobere Maaltijd in de hal van resp. de Nicolaaskerk en De Meenthoek (Het Witte Kerkje) ligt.