• Politiebus

    John van Amerongen

Jongeren zoeken ruzie

ODIJK/HOUTEN Jongeren uit Odijk en jongeren uit Houten hebben elkaar deze week twee keer opgezocht in de avonduren, om een onderlinge ruzie uit te vechten. Dit gebeurde op zondag en op dinsdag in Odijk, op de Meent en het Rijneiland. De politie smoorde een gevecht in de kiem.

Agnes Corbeij

Ook jongeren uit Zeist zouden naar Odijk gekomen zijn. Tot een gevecht kwam het niet. Volgens de politie zijn geen aanhoudingen verricht en zijn er geen wapens aangetroffen. Wel zijn namen van aanstichters genoteerd. Volgens de politie is een vechtpartij daardoor in de kiem gesmoord.

Het gaat om jongeren in de leeftijd van 16 of 17 jaar. Over de aanleiding voor de ruzie doen verschillende verhalen de ronde. Een aantal weken geleden troffen jongeren uit Odijk en jongeren uit Houten elkaar bij een tienerfeest bij Studio A12 in Bunnik, waarbij ruzie ontstond. Of het nu om dezelfde jongeren gaat, is onduidelijk. Bij die ruzie zou zijn gespuugd en gevochten.

Andere bronnen melden een andere aanleiding voor de confrontaties, er zou een meisje uit Houten zijn aangerand door een jongen uit Odijk.

Zelfs de jongeren zelf weten niet allemaal wat precies de aanleiding is. Een van de Houtense jongeren: "Ik hoorde via WhatsApp dat jongens naar Odijk zouden gaan, om te vechten. Ik ben zelf meegegaan omdat ik wilde weten wat er aan de hand was en een gevecht wilde voorkomen. Ik heb ook Odijkse jongens gevraagd wat er aan de hand was en zelfs zij weten het niet. De politie kwam er al snel bij en toen zijn we weer weggegaan."

De kans bestaat dat de jongeren elkaar opnieuw op gaan zoeken, deze of volgende week.