• Eric Koopmans is ambassadeur van De Huiskamer van Odijk

    Colijn van Noort

Huiskamer houdt campagne

ODIJK De Huiskamer van Odijk houdt een grote ledenwerfcampagne. Deze week wordt, tegelijk met deze krant, een enveloppe van de Huiskamer bezorgd. Aan Odijkers wordt gevraagd om lid te worden van de Huiskamer van Odijk, voor 2 euro per maand per huishouden.

Agnes Corbeij

Onderdeel van de campagne is een enquête. De Huiskamer van Odijk wil meer weten over de behoeften in het dorp, zodat ze haar diensten daarop kan aansluiten. In de week van 6 juni worden de formulieren huis aan huis opgehaald, door vrijwilligers van de Huiskamer. De Huiskamer bestaat sinds vorig jaar september en heeft inmiddels een aantal ambassadeurs. Een van hen is fysiotherapeut Eric Koopmans, sinds 1985 werkzaam bij Fysiotherapie Odijk.

SOLIDARITEIT Koopmans heeft het dorp de laatste decennia zien veranderen. "De nieuwbouw heeft het dorp dermate vergroot, dat het niet vanzelfsprekend meer is, dat je elkaar tegenkomt." De Huiskamer kan daarin een belangrijke rol spelen, aldus Koopmans. "De Huiskamer van Odijk zie ik als de aanjager voor het realiseren van solidariteit in ons forensendorp. Het kan een ontmoetingsplek worden: een centraal punt voor het dorp, waar mensen elkaar spreken."

Maar de Huiskamer kan ook initiatieven laten ontstaan. "Mensen kunnen elkaar bij De Huiskamer op het spoor brengen van allerlei zaken, een helpende hand bieden of advies geven. Ik zie het als een soort beursvloer zonder commerciële doeleinden. Hieruit kan volgens mij een kruisbestuiving ontstaan met andere burgerinitiatieven, zoals de IJsbaan en het Oranjecomité. Het is de plaats van waaruit activiteiten worden opgestart op grond van ingebrachte thema's, die de inwoners van ons dorp aangaan."

LEUKE KANT Volgens Koopmans moet de Huiskamer zich niet alleen met zorg voor elkaar bezig houden. "We moeten niet gelijk gaan denken aan het opvangen van eenzame, (oude) mensen. We moeten zeker niet alleen in de vorm van 'zorg' denken. Laten we de leuke kant niet vergeten. Leerzame en ontspannende bijeenkomsten zijn minstens even belangrijk als zorg verlenen."

Daarbij denkt Koopmans onder meer aan zijn eigen vakgebied. "Bijvoorbeeld vanuit de stichting OWZ Kromme Rijn (een samenwerking van de eerste lijn disciplines in de gezondheidszorg) kunnen onderwerpen worden aangedragen, die in de Huiskamer via lezingen en dergelijke een breder platform krijgen. Ik denk daarbij aan issues als 'beweegt u wel genoeg', preventie tegen diabetes of juist voorlichting voor diabetici en andere veel voorkomende (chronische) aandoeningen."

KANS Koopmans gelooft in de Huiskamer. "De saamhorigheid tussen dorpsgenoten is hier aan zet. De Huiskamer heeft vanzelfsprekend een aanlooptijd nodig, maar verdient absoluut een kans. Ik hoop dat het hele dorp er warm voor loopt."