Gedeputeerde metselt eerste steen voor verbeelding Fectio

Het Romeinse castellum lag vlakbij het huidige Fort bij Vechten. Daar ligt nu, langs een toegangsweg naar het fort vanaf de Marsdijk, een heuvel waarop de verbeelding van het castellum gerealiseerd zal worden. Deze heuvel vormt een archeologische schatkamer waar naar verwachting nog vele Romeinse zaken gevonden kunnen worden. Men heeft er echter voor gekozen om dat in de grond als archeologische schatten te bewaren. In het gebied waar het Fort bij Vechten nu ligt zijn veel Romeinse archeologische vondsten gedaan. Diverse magazijnen voor archeologische vondsten staan er vol mee. Gedeputeerde Pennarts opende de bijeenkomst door te zeggen dat het de bedoeling is om de verbeeldingskracht van mensen over het verleden te stimuleren met dit project.

Landschapsarchitect Marcel Eekhout legde uit hoe de betonnen plint en enkele betonnen platen in het landschap in de toekomst het castellum Fectio en het dorp er om heen zullen verbeelden in het huidige landschap. Ook door verschillende grassoorten wordt een vertekening in het landschap nagestreefd. Door middel van bomen wordt de loop van de oude Romeinse wegen in de toekomst in het huidige landschap weergegeven. Op de plaats waar de Rijn vroeger stroomde wordt de verbeelding van een schip gerealiseerd.

Ontwerper Erik Klaarenbeek vertelde over verbeelding van zaken op de betonnen plint. Zo komen er teksten en afbeeldingen in te staan die refereren aan het verleden van deze plaats. In 3D zullen enkele voorwerken in de plint zichtbaar gemaakt worden. Hiertoe is een aantal Romeinse vondsten, bijvoorbeeld een amphora, in 3D gescand. Op een aantal plaatsen in de betonnen plint wordt gemetseld in tufsteen, geheel verbeeldend hoe de muur van het castellum er vroeger moet hebben uitgezien. De gedeputeerde metselde een steen op zo'n plaats in de plint. Aangezien het naast het in aanbouw zijnde Waterliniemuseum ligt, krijgt de regio Utrecht in Vechten in 2015 er een mooie toeristische attractie bij. De provincie Utrecht investeert een miljoen euro in dit project en via Europse subsidies komt daar een half miljoen bij.

Geschiedenis

In een korte presentatie vertelde Rien Polak, directeur van archeologisch projectbureau Auxilia van de Radboud Universiteit Nijmegen iets over de geschiedenis van Castellum Fectio. In het castellum waren zo'n 500 Romeinse ruiters en soldaten gelegerd. Fectio was één van de weinige forten langs de Limes, de grens van het Romeinse rijk, waar cavalerie gelegerd was. Zoals Polak verwoordde: vormden de soldaten in andere forten de politiemacht, in Fectio lag de snelle interventiemacht. Het fort is in een aantal fasen gebouwd, in eerste instantie in hout, later in steen. Het is bekend waar ongeveer de muren lagen en het hoofdgebouw. Het castellum was zo'n 3 hectare groot. De toenmalige loop van de Rijn vormde de Noordwestgrens van het Romeinse Rijk. Die Romeine Rijn liep tussen de huidige A12 en Fort bij Vechten. Langs die Rijn lagen heel veel forten. Fectio was één der grootsten. "Het is één van de oudste militaire vindplaatsen van ons land." (JvA)