• Regio Q4 met nieuw elan verder

    Karen Bos

REGIO Q4 MET NIEUW ELAN VERDER

03-04-2017, 11:11 | Lezersnieuws | Karen Bos

Na een succesvol en druk bezocht congres in april 2016 is het bestuur van Regio Q4 - de koepel van vijf regionale ondernemersverenigingen - het afgelopen jaar actief geweest in contacten met stakeholders en lokale overheden. Regio Q4 is daardoor achter de schermen het afgelopen jaar goed op de kaart gezet. Daarbij is veel te danken aan voorzitster Etske Muis. Nu wordt het tijd om dit allemaal duidelijk over te brengen aan de ondernemers van de ondernemersverenigingen in Regio Q4. Om die reden heeft het bestuur besloten de koers aan te passen.

Nieuwe voorzitter

Vanaf 13 maart 2017 is Lex Geerts (voorzitter van Zakelijk Zeist Onderneemt!) benoemd als voorzitter van Regio Q4. Etske Muis zal voorzien in opvolging vanuit de OndernemersKring Wijk bij Duurstede en daarna haar energie aanwenden als lid van de adviesraad van Regio Q4.

Zakelijke agenda

In de nieuwe setting zal de nadruk vooral liggen op het meer betrekken van de ondernemersverenigingen bij activiteiten van Regio Q4 en het onderkennen van het belang daarvan. Daarnaast zal de agenda worden beperkt tot een aantal concrete onderwerpen die bij ondernemers leven. Denk daarbij aan regionaal aanbesteden, sociaal ondernemen en het positioneren van Regio Q4 op de relevante politieke agenda's. De kracht van regio's is politiek gezien onderschat en zal de komende jaren steeds meer betekenis krijgen. Het is daarom van belang dat Regio Q4 zich sterk op de kaart zet.

Bunnikse Handel en Industrie Kring alleen verder

Onlangs is duidelijk geworden dat de visies van Q4 en de BHIK over de doelstellingen van Q4 uiteenlopen. Hetgeen reden is geweest om in goed overleg van elkaar afscheid te nemen, met dien verstande dat de deur blijft openstaan voor een terugkeer.

Gezamenlijk belang

Voorzitter Lex Geerts vindt het nu cruciaal dat alle neuzen dezelfde kant op staan en het belang van samenwerking in de regio nog beter wordt onderkend. Regio Q4 is springlevend en zal nog veel van zich laten horen!

Meer informatie over Regio Q4 vindt u op www.regioq4.nl