• Coördinatoren Buurtbemiddeling Ellen van Tilburg en Wilbert van den Hoeven

    MeanderOmnium

Plus-certificaat voor Buurtbemiddeling MeanderOmnium

24-07-2017, 12:01 | Lezersnieuws | Stichting MeanderOmnium

De Buurtbemiddelingsprojecten van MeanderOmnium in Zeist, Bunnik en De Bilt hebben van het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid bij de jaarlijkse her-certificering het Plus-certificaat ontvangen.

Het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CVC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten dat Buurtmiddeling in zowel Zeist, Bunnik als in De Bilt met maximale scores voldoet aan de gestelde eisen. Sinds de certificering in 2013 is dit de tweede keer dat het Plus-certificaat is ontvangen. Met het Pus-certificaat wordt aangetoond dat de werkwijze en methode van Buurtbemiddeling uitstekend is geïmplementeerd.

Nederland kent sinds 20 jaar Buurtbemiddeling,: een gratis, laagdrempelige en onafhankelijke manier om vertrouwelijk te bemiddelen bij bijvoorbeeld burenoverlast. Er zijn inmiddels 234 gemeenten in Nederland waar Buurtbemiddeling aan de burgers wordt aangeboden.

Het motto van Buurtbemiddeling is dat met begeleiding van een - getraind - team van vrijwilligers mét elkaar en niet óver elkaar wordt gepraat om overlast op te lossen.

In Zeist bestaat Buurtbemiddeling inmiddels 12 jaar. Alle inwoners van Zeist en de omliggende gemeenten die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen kunnen hiervan gebruik maken. Buurtbemiddeling wordt door MeanderOmnium uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Zeist, Bunnik en De Bilt, een aantal woningbouwverenigingen en werkt samen met de politie.

De coördinatoren van Buurtbemiddeling voor Zeist, Bunnik en De Bilt geven voorlichting en advies en zorgen dat de vrijwilligers goed zijn opgeleid. Zij hebben inmiddels een goed getraind team van vrijwilligers om als dat nodig is te bemiddelen tussen buren. In 2016 is door interventies van Buurtbemiddeling in 70% van de casussen een oplossing van de problematiek gekomen of is er een positieve bijdrage geleverd aan het conflict.